Följ Region Uppsala

Folktandvården får uppdrag om uppsökande verksamhet

Nyhet   •   Jun 17, 2015 17:09 CEST

Folktandvården får tillbaka uppdraget att utföra uppförande verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag.

Landstinget har tidigare haft avtal, dels med Folktandvården, dels med Oral Care AB, om att genomföra uppdraget i länets kommuner. I och med att avtalen löper ut vid årsskiftet övergår uppdraget helt och hållet till Folktandvården. Åtagandet kommer att ingå i överenskommelsen med Folktandvården för 2016-2018.

I uppdraget ingår att genomföra munhälsobedömningar på personer som har rätt till detta och som är bosatta i ordinärt eller särskilt boende. Munvårdsutbildningar ska också erbjudas för berörd personal, och nödvändig tandvård ska erbjudas till berättigade som saknar egen tandläkare eller tandhygienist.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig till förmån för ett eget förslag om att ärendet skulle återremitteras och det nuvarande avtalet förlängas med 12 månader under återremisstiden.

Läs om de övriga besluten som togs av hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Uppsnabbat.

Uppsnabbat 17 juni 2015