Följ Region Uppsala

Förstärkt uppföljning av vårdgivare

Nyhet   •   Mar 13, 2014 14:34 CET

Landstinget har under hösten 2013 förstärkt uppföljningen av vårdgivare. Under hösten och vintern 2013/2014 har sex vårdcentraler granskats. Uppföljningen visar att majoriteten av de granskade vårdcentralerna följer reglerna när det gäller journalföring och rapportering.

Landstinget har under de senaste åren förstärkt uppföljningen av vårdgivare. Tidigare har det gjorts riktade kontroller där det har funnits misstankar om oegentligheter. Nu har landstinget också börjat göra slumpvisa fördjupade uppföljningar.

Under hösten och vintern 2013/2014 har konsultföretaget BDO Consulting Group på uppdrag av landstinget följt upp sex vårdcentraler, varav hälften landstingdrivna och hälften privata. Medicinskt sakkunniga personer har granskat journaldokumentationen från 70 läkarbesök vid varje vårdcentral. Verksamhetscheferna har också intervjuats.

– Uppföljningen visar att de granskade vårdcentralerna till största delen följer reglerna när det gäller journalföring och rapportering. Det finns enstaka läkare som har inte har angett diagnos eller som har låtit bli att signera journalen. Men det finns inga misstankar om medvetet fusk för att nå ekonomisk vinning, säger Maj Sölvesdotter, verksamhetscontroller vid landstingets ledningskontor.

Avvikelser har hittats både hos landstingets vårdcentraler och hos privata vårdgivare i ungefär samma omfattning.

– Vi har haft en bra dialog med vårdgivarna. De flesta är positiva till att få bristerna påtalade och kommer att vidta åtgärder för att det ska bli rätt i fortsättningen. Landstinget kommer att följa upp de fall där det brustit för att se att det sker en förbättring.

I uppföljningen har det också framkommit att vårdgivarna har synpunkter på ersättningssystemet och it-systemet för inrapportering, som ibland upplevs som krångligt.

– Landstinget behöver titta närmare på detta och se om det finns något vi kan göra för att underlätta administrationen, säger Maj Sölvesdotter.

Ytterligare fördjupade uppföljningar är tänkta att genomföras kommande år. På sikt är det meningen att samtliga vårdcentraler ska följas upp.

Den fördjupade uppföljningen kommer att tas upp som ett ärende vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i april. Styrelsen kan fatta beslut om åtgärder med anledning av rapporten.