Följ Region Uppsala

Första uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin

Nyhet   •   Mar 28, 2019 16:34 CET

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya regler för vårdgarantin. Nu ska patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem få en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Vid vårdstyrelsens marssammanträde redovisades den första mätningen av hur väl primärvården i länet uppfyller den förstärkta vårdgarantin. Mätningen omfattar januari och februari.

I den primärvård som drivs i region Uppsalas egen regi klarade 69 procent av besöken de nya kraven. Det varierar dock mellan olika vårdcentraler och mellan olika yrkeskategorier. Lägst tillgänglighet hade psykologer, där bara 12 procent av besöken uppfyllde vårdgarantin.

För de privata vårdcentralerna uppnådde 72 procent av besöken vårdgarantin. Även där varierade tillgängligheten kraftigt mellan olika vårdcentraler om yrkeskategorier. Lägst siffror hade kuratorer, dietister och psykologer.

Väntetiderna till 1177 via telefon har blivit kortare. Under januari och februari låg medelväntetiden på 17 respektive 20 minuter, vilket är tio minuter kortare jämfört med samma period föregående år.

Läs om övriga beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 28 mars