Följ Region Uppsala

Första spadtaget för den nya stadsbussdepån

Nyhet   •   Jun 16, 2017 13:42 CEST

Med gemensamma krafter tar Johan Wadman (trafikdirektör UL), Jonas Skovgaard (VD Gamla Uppsala Buss), Bertil Kinnunen (regionråd (S) och ordförande i kollektivtrafiknämnden) och Joachim Branteström (arbetschef Peab) det första spadtaget.

Fredagen den 16 juni togs det första symboliska spadtaget för den nya stadsbussdepån i Fyrislund. Här byggs cirka 11 000 kvadratmeter med en administrations- och verkstadsbyggnad, servicebyggnader och en gaslagerbyggnad.

Depån kommer att ha plats för 180 bussar kopplade till ramper för bland annat uppvärmning. För att nå målet om en fossilfri kollektivtrafik 2020 kommer det att finnas tillgång till biodiesel, laddstolpar och biogas i depån.

Kostnaden för den nya depån beräknas till 850 miljoner kronor och den förväntas vara färdig under senare delen av 2019. Flytten till den nya depå kommer att innebära möjligheter till utveckling av ytan i centrala Uppsala där den nuvarande depån ligger.

Beslutet att bygga den nya depån togs av landstingsfullmäktige den 30 november 2016.