Följ Region Uppsala

Försämrad prognos för Akademiska

Nyhet   •   Nov 25, 2015 14:53 CET

Akademiska rapporterar nu ett förväntat ekonomiskt underskott för 2015 på – 260 miljoner kronor. Det framgår av ekonomirapporten för oktober. Det är en försämring med – 60 miljoner kronor jämfört med föregående månad.

Lasarettet i Enköping prognosticerar ett överskott på plus 7 miljoner kronor. Landstingets resurscentrum och Landstingsservice redovisar sammantaget ett förväntat underskott på minus 40 miljoner kronor. Övriga hälso- och sjukvårdsförvaltningar lämnar rapporter om ekonomi i balans eller rapporterar förväntade ekonomiska överskott för 2015.

Av rapporten framgår också att landstingets kostnader för inhyrd personal har ökat. Till och med oktober låg kostnaden på 72 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 32 miljoner kronor.

Den samlade bedömningen är att det ekonomiska läget är ytterst allvarligt.

Produktionsstyrelsen gav sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset i uppdrag att arbeta vidare med effektiviseringsåtgärder för att minimera det förväntade ekonomiska underskottet 2015.

Förvaltningscheferna för Landstingets resurscentrum och Landstingsservice fick i uppdrag att arbeta vidare för att minimera de förväntade ekonomiska underskotten.

Läs om övriga beslut som fattades vid dagens möte i produktionsstyrelsen.

Uppsnabbat produktionsstyrelsen 25 november