Följ Region Uppsala

Fördjupad uppföljning av vårdcentraler

Nyhet   •   Okt 26, 2016 17:09 CEST

Landstinget har gjort en fördjupad uppföljning av fem offentliga och sex privat drivna vårdcentraler. Uppföljningen har gjorts genom journalgranskning och intervjuer.

Granskningen visade att vårdcentralerna i allt väsentligt följer gällande regler och avtal, även om det finns utrymme för förbättringar inom vissa områden, framför allt när det gäller diagnossättning och journalsignering. Inga av bristerna är av sådan karaktär att det påverkar patientsäkerheten.

Granskningen presenterades vid vårdstyrelsens sammanträde den 26 oktober. Läs om besluten som togs vid sammanträdet i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 26 oktober