Följ Region Uppsala

Förbättrad tillgänglighet vid Akademiska

Nyhet   •   Maj 02, 2017 16:32 CEST

Tillgänglighetssiffrorna för Akademiska sjukhuset har förbättrats, både när det gäller nybesök och operation. Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport för mars.

77 procent av patienterna fick besökstid inom 90 dagar och 80 procent fick operation. Inom psykiatrin fick 93 procent av patienterna första besök inom 90 dagar. Det finns flera förklaringar till förbättringen, bland annat utökad samverkan mellan länets sjukhus och kvalitetssäkring av sjukhusets väntelistor. Samarbetet med vårdgarantienheten har också utvecklats, vilket gett ökad slussning av patienter inom vårdgarantin.

Vid Lasarettet i Enköping fick 93 procent besök inom 90 dagar och 95 procent behandling/operation.

Årsprognosen för sjukhusstyrelsens totala verksamhet är plus 3 miljoner kronor, främst beroende på vakanta tjänster vid Lasarettet i Enköping.

Läs om besluten som fattades av sjukhusstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 2 maj