Följ Region Uppsala

​Flera skärpta mål i nytt miljöprogram

Nyhet   •   Jun 19, 2018 14:21 CEST

År 2022 ska all allmän kollektivtrafik utföras med fossilfria bränslen. Det är ett av målen i Region Uppsalas miljöprogram för 2019-2022, som fastställdes av regionfullmäktige den 19 juni.

Programmet omfattar Region Uppsalas interna miljöarbete och bygger på tre övergripande mål: minskad klimatpåverkan, hälsosam och giftfri miljö samt hållbar och effektiv resursanvändning.

Här följer ytterligare några exempel på mål:

  • Minst fem förbrukningsvaror av fossilbaserad plast ska fasas ut eller bytas mot förbrukningsvara i förnybart eller flergångsmaterial.
  • Akademiska ska minska sina halter av antibiotika i avloppsvatten med 20 procent.
  • Andelen ekologiskt producerade livsmedel ska vara minst 55 procent av det totala inköpsvärdet.
  • Andelen livsmedel som har producerats med etiska och socialt godtagbara förhållanden ska vara minst 25 procent av det totala inköpsvärdet.
  • Andelen avfall som återvinns ska öka med 8 procent jämfört med 2018.
  • Fler gröna, läkande miljöer ska göras tillgängliga i anslutning till fastigheter, dess stråk och entréer, så kallade fickparker, och riktlinjer för grönytor ska tas fram.

(M) och (KD) yrkade på vissa ändringar i texten, som syftar till att varumärket Fairtrade inte ska favoriseras vid upphandlingar, och på att ”socialt ansvarstagande” inte ska vara med som kriterium. (M) yrkade också på att länet inte ska avsätta ytterligare fyra naturområden som skyddat område. (SD) yrkade på återremiss. Samtliga yrkanden avslogs.

Läs om övriga beslut som fattades av regionfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 18-19 juni