Följ Region Uppsala

​Fler patienter får vänta kortare tid på besök

Nyhet   •   Jun 12, 2018 15:25 CEST

88 procent av patienterna vid Akademiska sjukhuset får sitt första besök inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin. Det är en förbättring med 10 procentenheter jämfört med samma tid förra året. Det framgår av månadsrapporten för maj.

Lasarettet i Enköping rapporterar att tillgängligheten generellt är god och har ökat jämfört med föregående år. 94 procent av patienterna väntade kortare tid än 90 dagar på sitt första besök och 98 procent fick behandling eller operation inom 90 dagar.

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset uppgår, liksom förra månaden, till minus 120 miljoner kronor. Det finns dock en osäkerhet i prognosen, då riks- och regionproduktionen varit lägre än budgeterad nivå. För att prognosen ska hålla behöver produktionen öka betydligt under hösten. Lasarettet i Enköping lämnar en prognos i enlighet med budget.

Sjukhusstyrelsens egen verksamhet lämnar en prognos på minus 7 miljoner kronor.

Läs om övriga ärenden som behandlades vid sjukhusstyrelsens sammanträde den 12 juni i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 12 juni