Följ Region Uppsala

Fler kvinnor ska förmås delta i cellprovtagning

Nyhet   •   Sep 28, 2015 16:23 CEST

Akademiska sjukhuset får i uppdrag att ta fram en handlingsplan som syftar till att få fler kvinnor i Uppsala län att regelbundet delta i cellprovtagningskontroller. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Bakgrunden är att många kvinnor i Uppsala län uteblir från cellprovtagningskontroller. Kajsa Dovstad och Janine Bichara (FP) hade väckt ett ärende i produktionsstyrelsen med flera förslag till åtgärder. Produktionsstyrelsen konstaterade att flera av förslagen ligger i linje med pågående utvecklingsarbete. Bland annat ska webbtidbokning införas på försök redan under hösten. Påminnelser till de kvinnor som inte lämnat prov ska också skickas ut snabbare.

Utöver detta ska nu en handlingsplan tas fram. Uppdraget ska redovisas till produktionsstyrelsens sammanträde i december 2015.

Produktionsstyrelsen beslutade också att landstinget ska utreda möjligheten för breddinförande av hemtester för cellprov.

Läs mer om besluten som fattades vid produktionsstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat produktionsstyrelsen 28 september 2015