Följ Region Uppsala

Fakta om nya vårdbyggnadens fasadisolering

Nyhet   •   Aug 16, 2017 16:26 CEST

Media har nyligen uppmärksammat att fasadisoleringen på den nya vårdbyggnaden, ingång 100, har legat öppen under en längre tid, och därmed varit utsatt för väder och vind. Detta har lett till frågor om eventuella risker för fuktproblem. Här följer information om fasadisoleringen.

Fasadisoleringen på ingång 100 består till en del av en isolering som kallas PIR (fast polyuretanskum, en plast med slutna celler). Denna kan monteras tidigt och tål att utsättas för väder och vind. Isoleringen är ingjuten i ytterväggselement, som har en stomme av betong.

– Tyvärr har det blivit skador på PIR-isoleringen när väggarna har hanterats på arbetsplatsen, säger Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör för Fastighet och service, som är den förvaltning inom Region Uppsala som ansvarar för byggprojektet.

Han förklarar att isoleringen kompletteras innan väggarna muras, så att isoleringen ska bli tillräckligt bra. Därefter läggs det till ett lager av mineralull. Det görs också flera inspektioner, så kallade avsyningar innan man kan börja mura.

Förutom de vanliga kontroller som görs av byggledning och besiktningsmän görs det också så kallade fuktronder under ledning av en fuktkonsult.

Enligt Thomas Thunblom läggs stort fokus på att fasader och tak ska hålla hög kvalitet. – Den risk för framtida innemiljöproblem på grund av PIR-isoleringens skador som har diskuterats är enligt fuktkonsultens bedömning näst intill obefintlig. Båda isoleringsmaterialen är oorganiska och kan inte utveckla ”mögel”.
  
– PIR-isoleringen är fastgjuten på utsidan av en homogen betongvägg och har inte någon möjlighet att komma i kontakt med innemiljön. Dessutom kommer man att göra lufttäthetsprövningar och eventuellt läckage åtgärdas. Det ska inte vara möjligt för mikroorganismer att ta sig in i huset från utsidan, säger Thomas Thunblom.

Frågor och svar

Varför har denna fasadutformning valts?

Metoden med en tung prefabricerad betongstomme med utanpåliggande isolering och tegel är vald för att det är en fuktsäker konstruktion med lång livslängd och låg livscykelkostnad.

Varför har man valt att montera isoleringen så tidigt?

Isoleringen sitter på plats från fabrik för att ge en säkrare och effektivare byggproduktion och även ett lägre energibehov under byggtiden.

Hur har skadorna på fasaderna uppstått?

Väggelementen är för höga för att transporteras stående vilket innebär att elementen behöver vändas på byggplatsen varvid skador på isoleringen uppstått.

Varför är vissa delar av isoleringen missfärgad?

Missfärgningen uppstår på ytan och beror på att materialet utsätts för UV-strålning. Missfärgningen påverkar inte isoleringsförmågan.

Hur säkerställs att en god kvalitet erhålls på den färdiga väggen?

Trasiga delar av isoleringen lagas och hela väggen kompletteras med mineralull i samband med murningen. En fortlöpande kontroll sker av utfört arbete och av egenskaperna på väggarna. Det sker enligt ett kontrollprogram framtaget av entreprenör.

Är det någon risk för en sämre inomhusmiljö med den valda konstruktionen?

Nej, konstruktionen består av oorganiskt material och har en täthet som försvårar vandring av mikroorganismer från utsidan.