Följ Region Uppsala

Budget fastställd för kollektivtrafiken 2017

Nyhet   •   Dec 19, 2016 16:01 CET

Vid dagens sammanträde 19 december beslutade kollektivtrafiknämnden att fastställa budget 2017 för länets kollektivtrafik.

– Budgeten 2017 för kollektivtrafiken har balans mellan intäkter och kostnader, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– De intäktsökningar som vi räknar med kommer från ett ökat resande och det anslag som landstingsfullmäktige tidigare fattat beslut om, samt ökade biljettintäkter genom den tidigare beslutade prishöjningen. Intäktsökningarna är nödvändiga för att täcka trafikens kostnader, säger Bertil Kinnunen.

Kostnaderna för trafiken ökar med ca 74 miljoner kr till totalt ca 1,6 miljarder kr. Det är främst ersättningen till trafikföretagen som ökar genom avtalad kompensation för höjda driftkostnader men också på grund av utökad buss- och tågtrafik.

Totalt omfattar budgeten ca 1,95 miljarder kr.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08