Följ Region Uppsala

​Bassängträning flyttar till Samariterhemmet

Nyhet   •   Feb 23, 2015 16:53 CET

I sommar inleds den planerade renoveringen och ombyggnationen av ingång 85 vid Akademiska sjukhuset. Produktionsstyrelsen fattade beslut om hur lokalerna ska disponeras efter renoveringen.

En förändring som görs är att lokalerna för rehabilitering och sjukgymnastik byggs om. Detta får som följd att den nuvarande rehabiliteringsbassängen inte längre ryms. Bassängen stängs från och med juni 2015. I stället kommer Akademiska sjukhusets bassängträning att bedrivas på Samariterhemmet. Även patientföreningarna ska erbjudas plats för träning i Samariterhemmets anläggning.

Förändringen görs för att skapa möjligheter att erbjuda fler patienter rehabilitering både på sjukhuset och i bassäng på Samariterhemmet. Flytten sker efter dialog med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län.

Landstinget har tidigare tillsatt en utredning om en samlad rehabilitering i länet. Produktionsstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen även ska ta in frågan om det framtida behovet av bassängträning i utredningsarbetet.

Läs mer om besluten som togs vid produktionsstyrelsens möte i Uppsnabbat.

Uppsnabbat 23 februari