Följ Region Uppsala

​​Barnskyddsteamet permanentas

Nyhet   •   Maj 18, 2015 16:33 CEST

Barnskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset permanentas. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen vid dagens sammanträde.

Barnskyddsteamet har drivits som ett projekt vid Akademiska sjukhuset sedan 2011. Under 2014 gjordes två utvärderingar av externa utredare. De ansåg att verksamheten borde permanentas, men pekade också på brister som först behövde åtgärdas. Det handlade bland annat om samarbete, dokumentation och ekonomi.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade hösten 2014 att förlänga projektet, men att också göra en fördjupad uppföljning, bland annat om hur teamet hanterar sekretessfrågor. Landstinget skulle också följa upp arbetet med att åtgärda de påtalade bristerna.

Den fördjupade uppföljningen är nu klar. Den samlade bedömningen är att Barnskyddsteamets kunskaper inom sekretessområdet är goda. De brister som påtalats har också åtgärdats.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att bevilja finansiering med 2,1 miljoner kronor för 2016, och att verksamheten ska ingå i uppdraget till Akademiska sjukhuset.

I beslutet noterade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har initierat en utredning om diagnosen skakvåld. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen vill särskilt lyfta fram att barnskyddsteamet ska följa utredningens slutsatser och eventuella rekommendationer.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om att ärendet i första hand skulle återremitteras för vidare beredning, i andra hand att finansieringen för barnskyddsteamet skulle förlängas med ytterligare ett år så att en genomgripande utvärdering kan genomföras innan beslut om eventuell permanentning.

Läs mer om besluten från dagens möte i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Uppsnabbat.

Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 18 maj