Följ Region Uppsala

​​Avtal om fyrspår och nya stadsdelar godkända

Nyhet   •   Feb 14, 2018 18:20 CET

Regionfullmäktige godkände de avtal om investeringar i infrastruktur och bostäder som förhandlats fram med regeringens samordnare och kommunerna Knivsta och Uppsala.

I paketet ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna, en ny kollektivtrafiklänk över Fyrisån, spårvägstrafik och 48 000 nya bostäder i Bergsbrunna, Södra Staden, Alsike och Nydal.

Region Uppsalas åtagande innebär bland annat att se till att det finns god kollektivtrafikförsörjning till Bergsbrunna, Södra staden, Alsike och Nydal, samt att trafikera kollektivtrafiken mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum, kallad Ultunalänken. Under förutsättning att staten beviljar en medfinansiering med 50 procent av investeringarna för Ultunalänken, åtar sig Region Uppsala att tillsammans med Uppsala kommun välja spårväg som teknisk lösning.

Arbetet med att ta fram en detaljerad överenskommelse med ansvarsfördelning, finansiering, organisation och tidplan pågår under ledning av regiondirektören, och med en politiskt tillsatt förhandlingsgrupp. Överenskommelsen ska vara klar senast den 30 april 2018.

(L) yrkade på ett tillägg om att Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun aktivt öppnar upp för nationella och internationella intressenter för att komma med initiativ för framtidens mobilitetslösningar. (SD) yrkade på att avtalet skulle godkännas med ett medskick om att Region Uppsala inte anser att avtalet är bindande vad gäller spårvagnsutbyggnad. Dessa yrkanden avslogs.

(M), (L), (C) och (KD) lämnade ett särskilt yttrande.

Läs om övriga beslut som fattades av regionfullmäktige den 14 februari i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 14 februari