Följ Region Uppsala

Ansök om folkhälsomedel 2017

Nyhet   •   Jan 10, 2017 14:48 CET

Fram till och med 29 januari kan organisationer söka folkhälsomedel från Region Uppsala. Målsättningen är god och jämlik hälsa, där ansökan ska uppfylla ett antal kriterier. Exempelvis ska beskrivna insatser stärka samverkan i länet samt ha ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. 

Vårdstyrelsen har beslutat att utveckla hanteringen av Region Uppsalas folkhälsomedel. Folkhälsomedlen ska skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete genom stöd till insatser utöver ordinarie verksamhet.

Fokusområden 2017 är:

  • psykisk hälsa med fokus på barn och unga
  • fysisk aktivitet
  • stöd genom hälso- och sjukvården till hälsosamma levnadsvanor, där insatser för att minska tobaksbruk prioriteras.

 Mer information om att söka folkhälsomedel på regionuppsala.se