Följ Region Uppsala

Allt färre barn och unga får karies

Nyhet   •   Mar 03, 2016 09:53 CET

Andelen kariesfria barn och unga fortsätter att öka. Medelvärdet i länet ligger på 88,79 procent.

Folktandvården mäter både andelen barn och unga som tidigare behandlats för karies, samt andelen barn och unga som fått karies det senaste året.
Andelen 3-19-åringar på Folktandvården i Uppsala län som någon gång haft karies ligger på i snitt 27,8 procent, medan andelen barn och unga som fått ny karies är så låg som 11,2 procent i genomsnitt i länet. Det visar att arbetsmetoderna fungerar och att tandhälsan kontinuerligt förbättras. Uppsala har fortfarande bland de högsta siffrorna i landet.


Det finns skillnader i kariesförekomst bland barn och unga mellan kliniker i länet men det skiljer bara tio procentenheter.
- Det kan också variera lite grand mellan årskullarna eftersom de flesta barnen undersöks vartannat år. Det intressanta är att se trenden, och den visar att vårt sätt att arbeta med barnen där vi styr resurser till de barn med störst behov och förlänger revisionsintervallen för de friska, har en positiv effekt på tandhälsan. Det blir hela tiden bättre, säger chefstandläkare Pia Gabre.

För mer information, Pia Gabre, 018- 611 64 89