Följ Region Uppsala

Åldersgräns för journalåtkomst sänks

Nyhet   •   Dec 06, 2016 15:44 CET

Åldersgränsen för patienter som vill ta del av sina egna journaluppgifter via nätet sänks från 18 år till 16 år. Ändringen införs från år 2020.

Ändringen finns med i ett nytt gemensamt nationellt ramverk för invånares åtkomst till journalen, som landstingsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom.

Landstingsstyrelsen gav också landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag till fortsatt utveckling av åtkomsten till journalinformation, inklusive psykiatrijournalen.

Läs om övriga beslut som togs vid landstingets sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 6 december