Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 501 Vård och hälsa 228 regionråd 99 Akademiska sjukhuset 94 kollektivtrafik 81 Kultur och bildning 75 politiska beslut 52 Tandvård 49 Primärvården 25 1177 Vårdguiden 22 regionstyrelsen 21 primärvård 19 Lasarettet i Enköping 18 smittskydd 17 Kulturnämnden 16 Regionfullmäktige 16 vårdcentral 15 Folktandvården 15 Regional utveckling 14 Hälsa och habilitering 13 Kulturenheten 12 koncernledning 12 Regionbibliotek Uppsala 9 patientjournal 9 ambulansdirigering 8 Patientsäkerhet 8 Asylsökande 8 framtidens akademiska 7 patientmat 7 Landstingsservice 7 Psykiatri 6 Nationell patientenkät 6 Folkhälsa 6 regionbildning 6 Miljö 6 UL 6 sjukvårdsrådgivning 6 E-hälsa 6 Mentorskapsprogram 6 Länsanalys 6 sprututbyte 6 Konstkuben 6 Miljöredovisning 6 Budget 5 kompetensförsörjning 5 Årets Uppskattning 5 Närvård 5 Cosmos 5 Uppsala health summit 5 patientavgift 5 Fyrspår 5 Influensavaccination 5 Nära vård och hälsa 5 Konstnärligt utvecklingsstöd 5 Rehabilitering 5 säsongsinfluensa 5 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 Teater 5 ambulans 5 Kulturstipendier 5 vårdstyrelsen 4 Tierp 4 finsk kultur 4 Kulturstipendier för unga 4 hälsoundersökning 4 Uppsala 4 Arbetsmarknad 4 Flogsta vårdcentral 4 miljöprogram 4 Östhammar 4 hälso- och sjukvård 4 Hälsoäventyret 4 hushållstidning 4 ekologiska livsmedel 4 Fastighet och service 4 Folkhälsomedel 4 Knivsta 4 Ungdomsmottagning 4 upphandling 4 vårdval 4 Film 4 Litteraturfrämjande 4 journal via nätet 4 Heby 4 Wiks slott 4 barn- och ungdomskultur 4 Liv och hälsa ung 4 Stora turismpriset 4 barnhälsovård 3 Cosmic 3 Dansresidens 3 regionförbundet 3 hiv 3 Almunge 3 konstutställning 3 sjukhusstyrelsen 3 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 3 fastigheter 3 vårdrelaterade infektioner 3 smittskyddsläkare 3 vaccination 3 sjukhuset 3 palliativ vård 3 Innovation Akademiska 3 akutmottagning 3 Noomaraton 3 Öppna jämförelser 3 Utbildning 3 uppföljning 3 preventivmedel 3 psykisk ohälsa 3 jourmottagning 3 antibiotika 3 landstingsdirektör 3 parkeringsavgift 3 Eric Sahlström Institutet 3 journalsystem 3 länstransportplan 3 Valborg 3 Dans 3 sjukvårdens larmcentral 3 Varuförsörjningsnämnden 3 väntetider 3 Almedalen 3 kollektivtrafiknämnden 3 miljönyckeltal 3 Litteraturkarusellen 3 trycksår 3 lex maria 3 e-tjänster 3 Regionförbundet Uppsala län 3 patientavgifter 3 Akademisk sjukhuset 2 magsjuka 2 läkemedel 2 avfallsåtervinning 2 tillgänglighet 2 suicidprevention 2 knäprotes 2 parkering 2 klimatpåverkan 2 barnskyddsteam 2 närvårdsavdelning 2 Öppna jämförelser miljö 2 forskningspris 2 ebola 2 ambulanshelikopter 2 ambulanssjukvård 2 Testa Center 2 barnvaccination 2 uppsala-örebro sjukvårdsregion 2 Cellprovtagning 2 vaccin 2 miljöbyggnad 2 Regionplan och budget 2 Varuförsörjningen 2 forskning 2 smittskyddsenheten 2 Depression 2 vårdbyggnad 2 akutsjukvård 2 flyktingmottagning 2 cykelstrategi 2 väg 288 2 Diabetes 2 landstingsbudget 2 ekonomirapport 2 prognos 2 arbetsvistelse 2 bedrägeri 2 Hållnäs konstkoloni 2 Rättspsykiatri 2 hemsjukvård 2 Befolkningsprognos 2 cellprov 2 vårdskador 2 produktionsstyrelsen 2 ekologisk mat 2 glasögonbidrag 2 neonatal 2 bredband 2 Offentlig konst 2 Kultursamverkansmodellen 2 Vårdbarometern 2 datainspektionen 2 Stuart Mayes 2 FoU 2 Hälso- och sjukvårdsbarometern 2 VRI 2 konst 2 Johanna Hästö 2 sjukgymnast 2 Rudbecklaboratoriet 2 kultur för asylsökande 2 Regional kulturplan 2 vårdavtal 2 Alunda 2 antibiotikaresistens 2 Länsbibliotek Uppsala 2 vårdnära service 2 journal på nätet 2 kliniskt utvecklingsår 2 femårskontroll 2 produktionskök 2 sjuksköterskor 2 Fastighets- och servicenämnden 2 legionella 2 Ingång 100/101 2 Morgongåva 2 rotavirus 1 bassängträning 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 fysioterapeut 1 Regional biblioteksplan 1 ungdomsstipendier 1 Martin Schibbye 1 En Bättre Sits 1 Minna Krook 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 patientförsäkring 1 dosförpackade läkemedel 1 kulturbuss 1 kerstin westholm 1 centrum för rättvisa 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 Lina Sjöberg 1 barn och ungdomspsykiatri 1 Uppsala konstmuseum 1 tierps vårdcentrum 1 östhammars vårdcentrum 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 finskt förvaltningsområde 1 sex och samlevnad 1 matförgiftning 1 Innovationsmotor 1 Löf 1 privattandläkare 1 pia gabre 1 regionalt utvecklingsansvar 1 dostjänst 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 framtidens vård 1 Hälsa 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 hörselrehabilitering 1 tv-inspelning 1 värdebaserad vård 1 Tobacco Endgame 1 hepatit a 1 folkhälsomyndigheten 1 strokekampanjen 1 regionala utvecklingsnämnden 1 Lars Sund 1 nivåstrukturering 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 gunilla swanholm 1 börje wennberg 1 wik 1 barnens landsting 1 uppföljning av vård 1 mobilt hembesöksteam 1 ögonmottagning 1 sveus 1 akademisk vårdcentral 1 bildkonst och foto 1 finsk kulturmånad 1 trash design 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 landstingsplan och budget 1 journalgranskning 1 sjuklövern 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 politikska beslut 1 digital vård 1 miljöfordonsdiagnos 2015 1 snabbspår 1 telefonnummer till vården 1 Nationell biblioteksstrategi 1 infart 1 sommarbemanning 1 Elisabeth Bucht 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 politiska frågor 1 diabetesråd 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 uppsnabbat 1 samverkansnämnd 1 samverkansnämnden 1 kommunikationspolicy 1 mottagning för hemlösa 1 hiv idag 1 antibiotikadagen 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 HBTQ-certifiering 1 svenskt ambulansflyg 1 asylmottagning 1 läkemedelskommitten 1 Syncentralen 1 personalparkering 1 rökfrihet 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Uppsala Clinical Research Center 1 Hej då Tobak 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 Johnny Svahn 1 trafikförsörjningprogram 1 Vårdelaterade infektioner 1 fetmaepidemi 1 Regionalt Forum 1 Sprutbytet 1 stadsbussdepå 1 SFA-medicin 1 Europeiska antibiotikadagen 1 piccline 1 Hälsofrämjandepris 1 journalåtkomst 1 Torun Hall 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 ECHO-zon 1 Kulturting 2017 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 smittsyddsläkare 1 Mentorsprogram för författare 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Regional utvecklingsnämnd 1 Syncentral 1 Region Uppala 1 sexalundervisning 1 videobesök 1 Jonas Skovgaard 1 Region Uppsal 1 MR-linac 1 Närvårdsplatser 1 områdesansvar 1 Hörcentralen 1 Akademiska sukhuset 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Moa Brännström Ott 1 Mobilt närvårdsteam 1 digitala vårdmöten 1 samtalsmottagning 1 Uppsalapaketet 1 Resultat 2017 1 Movingo 1 Uppsala Loves Hiphop 1 Mateja Kovacevic 1 Catarina Zarazua 1 kulturdoula 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 ingång 100 1 Gamla Uppsala Buss 1 Mikke Holmberg 1 Disa Krosness 1 Effektiv och nära vård 2030 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 Gijs Weijer 1 Tina Tombrock 1 Klara Bendz 1 Leicy Olsborn Björby 1 Rullsand 1 Akademiska sjukhhuset 1 Rasbo vårdcentral 1 Mobila närvårdsteam 1 cykelforum 1 tandvårdsjournal 1 Andreas Jakobsson 1 Spetskraft 2020 1 Visir Uplandia 1 Augmented Export 1 regional cykelstrategi 1 Anders Rönnlund 1 Nathalie Ruiz 1 Ingolf Kaiser 1 Prebus AB 1 Alunda vårdcentral 1 Pseudomonias 1 Pseudomonias hot foot syndrome 1 Kollega till kollega 1 Östervåla vc 1 Digitalt först med användaren i fokus 1 Kulturhuset Leoparden 1 Anna Pehrsson 1 AnneLee Vikner 1 Robert Jelinek 1 Tisha Minö 1 Effektiv och nära vård 1 Nina Wähä 1 Sofia Gabrielsson 1 klimatväxling 1 Hälsofrämjandepriset 1 barnskyddsteamet 1 trafik 1 evenemang 1 idrott 1 jämställdhet 1 kultur 1 självmord 1 kommunikation 1 årsredovisning 1 säkerhet 1 innovation 1 Energieffektivisering 1 energiförbrukning 1 barn 1 kollektivavtal 1 kina 1 ungdomar 1 utveckling 1 bemanning 1 liv och hälsa 1 LOV 1 ekonomi 1 infrastruktur 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 körsång 1 missbruksvård 1 SJ 1 hälsofrämjande 1 bildkonst 1 almi 1 politik 1 självkänsla 1 översvämning 1 invigning 1 informationssäkerhet 1 logotyp 1 sms 1 nationella minoriteter 1 kost 1 stroke 1 barn och unga 1 Chefer 1 rökning 1 odontologi 1 tandläkare 1 framtidstro 1 flyktingar 1 Gotland 1 Visby 1 Anna Clarén 1 nyanlända 1 bokslut 1 helikopter 1 kbt 1 miljöbil 1 vårdgarantin 1 missbruk 1 flykting 1 koldioxidutsläpp 1 ensamstående 1 könssjukdomar 1 organisation 1 barntandvård 1 kyckling 1 allergi 1 högkostnadsskydd 1 förskrivning 1 likabehandling 1 BUP 1 naprapati 1 grafisk profil 1 Visa alla taggar

Tag / regionråd

Inbjudan till invigning av gång- och cykelväg mellan Heby-Morgongåva

Inbjudan till invigning av gång- och cykelväg mellan Heby-Morgongåva

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 11:31 CEST

Region Uppsala och Heby kommun inviger en gång- och cykelväg mellan Heby-Morgongåva. Media hälsas hjärtligt välkomna till invigningen!

Försenat fyrspår kostar 400 miljoner kronor per år

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 08:44 CEST

400 miljoner kronor per år. Det är vad samhället går miste om för varje år som utbyggnaden av fyra spår hela vägen Stockholm-Uppsala skjuts fram i tiden. Framför allt genom längre restider, men också genom fastighetsvärden som inte kan realiseras. Det visar en ny rapport som SWECO tagit fram på uppdrag av Region Uppsala.

Satsning på nya AT-läkare och ST-läkare i nya budgeten för Region Uppsala

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 15:06 CEST

Regionstyrelsen behandlade Regionplan och budget 2018-2020 vid sitt sammanträde på tisdagen. Nettokostnaden för regionens verksamhet år 2018 beräknas till cirka 10,9 miljarder kronor. Det innebär att budgeten växer med cirka 500 miljoner kronor från föregående år.

Region Uppsala når de flesta av sina miljömål

Region Uppsala når de flesta av sina miljömål

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 07:55 CEST

På kommande regionstyrelse presenteras Region Uppsalas miljöredovisning för år 2016. 15 av 24 miljömål visar positivt resultat, ytterligare åtta går åt rätt håll men för långsamt.

Bronsplats till Region Uppsala för miljöbilar

Bronsplats till Region Uppsala för miljöbilar

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 10:14 CEST

Region Skåne och Västra Götalandsregionen delar på förstaplatsen. Men på en ändå hedersam tredje plats kommer Region Uppsala i rapporten Miljöfordonsdiagnos 2017. Bäst av allt ser det ut på personbilssidan – 78 procent av Region Uppsalas personbilar kör på fossilfritt drivmedel.

Dags att lämna synpunkter på Region Uppsalas cykelstrategi

Dags att lämna synpunkter på Region Uppsalas cykelstrategi

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 16:34 CEST

Nu går den regionala cykelstrategin ut på remiss till bland annat länets kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket och diverse intresseorganisationer. Även privatpersoner kan lämna synpunkter. Detta beslutade regionala utvecklingsnämnden på sitt möte.

Ålder för åtkomst till journal på nätet sänks till 16 år

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 14:51 CEST

​Regionstyrelsen beslutade att sänka åldern för åtkomst till journal på nätet från nuvarande 18 års ålder till 16 års ålder.

Region Uppsala satsar 3 miljoner på e-hälsa

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 15:46 CET

Idag beslutade regionstyrelsen att satsa 3 miljoner kronor på digital utveckling och e-hälsa för att på allvar komma igång med arbetet att bli ledande inom e-hälsoområdet. Bland annat ska nu även patienter inom psykiatrin kunna ta del av sin journal elektroniskt. Beslutet ligger i linje med regionfullmäktiges beslut den 15 februari om en strategi för digitalisering och e-hälsa.

Samordnare för att förhindra självmord tillsätts

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 15:09 CET

Region Uppsala ska stärka arbetet med att förebygga självmord. Idag beslutade regionstyrelsen att tillsätta en samordnare för suicidprevention. - Vi måste göra allt vi kan för att förebygga självmord och stötta individer och familjer i riskzon. Därför intensifierar vi nu arbetet i Region Uppsala genom att tillsätta en samordnare för suicidprevention, säger regionrådet Vivianne Macdisi (S).

Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2016 17:13 CEST

Nu finns det riktlinjer för hur kollektivtrafiken i länet ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde i dag 12 september beslutades att anta det förslag till riktlinjer som Kollektivtrafikförvaltningen UL tagit fram.

Avgiften på Arlanda C ger högre tågbiljettpriser

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 08:40 CEST

Avgiften för varje resenär som stiger av eller på ett tåg på Arlanda C höjs. Det har företaget A-train beslutat. Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 12 september är förslaget att priset för enkelbiljetter med tåg till Arlanda justeras med 35 kr för att täcka kostnaden för den höjda passageavgiften.

Nytt busslinjenät i Uppsala 2017

Nyheter   •   Jun 16, 2016 17:42 CEST

Ett nytt busslinjenät med 12 busslinjer införs i Uppsala hösten 2017. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet 16 juni.

Nytt regionalt trafikförsörjningsprogram

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 16:22 CEST

Strategier och mål för kollektivtrafiken i länet de närmaste 15 åren. Det är vad regionala trafikförsörjningsprogrammet handlar om. Vid dagens sammanträde, 16 juni, beslutade kollektivtrafiknämnden att rekommendera landstingsstyrelsen och slutligen landstingsfullmäktige att fastställa det förslag som Kollektivtrafikförvaltningen UL arbetat fram.

Slutligt förslag till nytt busslinjenät i Uppsala 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2016 08:12 CEST

En ringlinje med bussavgångar var tionde minut. Det är en av de större nyheterna i det förslag till nytt busslinjenät för busstrafiken i Uppsala stad som kollektivtrafiknämnden tar ställning till vid sammanträdet 16 juni.

Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågstrafiken i Mälardalen

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 09:17 CEST

MÄLAB:s styrelse har nu fattat beslut om trafikoperatör för delar av trafiken de kommande åren, att utöka trafikutbudet på vissa linjer från december i år och införandet av nya pendlarbiljetter hösten 2017 med giltighet i både den regionala tågtrafiken och länens övriga buss- och spårtrafik.

Fortsatt stora rabatter på UL-biljetter för pensionärer

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2016 11:33 CET

Pensionärernas årsbiljett för UL-trafiken kommer fortfarande att ha 48,5 procents rabatt jämfört med ordinarie pris för årsbiljett. Det innebär att pensionärer också efter den nu beslutade prisjusteringen erbjuds den högsta rabattnivån av alla för UL-biljetter. Beslutet om prisjusteringen fattades av kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet den 8 mars.

Remiss angående Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning

Nyheter   •   Mar 08, 2016 16:53 CET

En remiss kommer att skickas ut angående ”Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning”. Remissen kommer att skickas ut till en rad organisationer, länets kommuner och andra intressenter. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet 8 mars.

Trafikverkets långsiktiga transportplanering behöver bättre helhetsgrepp

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2016 16:30 CET

Företrädarna för kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm-Mälardalen anser i ett remissvar att Trafikverkets inriktningsunderlag saknar helhetsperspektiv och förringar klimatfrågan. Det framgår av den information som kollektivtrafiknämnden fick vid sammanträdet i dag 8 mars.

Fålhagens vårdcentral invigd

Fålhagens vårdcentral invigd

Nyheter   •   Okt 23, 2015 16:51 CEST

På fredagseftermiddagen invigdes nya Fålhagens vårdcentral i helt nybyggda lokaler vid Resecentrum, mitt i centrala Uppsala. Landstingsråd Malena Ranch höll tal, liksom primärvårdsdirektör Per Elowsson. Två patienter, en ung och en äldre, klippte tillsammans bandet.