Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 410 Vård och hälsa 206 Akademiska sjukhuset 79 regionråd 73 kollektivtrafik 70 politiska beslut 52 Kultur och bildning 46 Tandvård 43 Primärvården 25 regionstyrelsen 21 primärvård 17 Lasarettet i Enköping 16 Regionfullmäktige 16 smittskydd 15 vårdcentral 14 Kulturnämnden 13 Hälsa och habilitering 13 1177 Vårdguiden 13 Folktandvården 12 Regional utveckling 12 koncernledning 10 Kulturenheten 9 patientjournal 9 Landstingsservice 8 ambulansdirigering 8 Asylsökande 8 framtidens akademiska 7 patientmat 7 Patientsäkerhet 6 Miljö 6 E-hälsa 6 regionbildning 6 sprututbyte 6 Psykiatri 6 sjukvårdsrådgivning 5 Närvård 5 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 Fyrspår 5 miljöredovisning 5 Uppsala health summit 5 Cosmos 5 folkhälsa 5 ambulans 5 UL 5 kompetensförsörjning 5 Budget 5 patientavgift 4 Knivsta 4 hälsoundersökning 4 journal via nätet 4 vårdval 4 hälso- och sjukvård 4 konstnärligt utvecklingsstöd 4 Heby 4 Tierp 4 Årets Uppskattning 4 säsongsinfluensa 4 Nationell patientenkät 4 vårdstyrelsen 4 Hälsoäventyret 4 kulturstipendier 4 hushållstidning 4 ekologiska livsmedel 4 Rehabilitering 4 upphandling 4 Ungdomsmottagning 4 miljöprogram 4 Fastighet och service 3 Regionförbundet Uppsala län 3 sjukvårdens larmcentral 3 Teater 3 sjukhusstyrelsen 3 vaccination 3 Folkhälsomedel 3 antibiotika 3 landstingsdirektör 3 parkeringsavgift 3 akutmottagning 3 Östhammar 3 jourmottagning 3 psykisk ohälsa 3 barnhälsovård 3 kollektivtrafiknämnden 3 vårdrelaterade infektioner 3 sjukhuset 3 fastigheter 3 länstransportplan 3 Kulturstipendier för unga 3 konstutställning 3 palliativ vård 3 miljönyckeltal 3 e-tjänster 3 lex maria 3 Utbildning 3 preventivmedel 3 influensavaccination 3 Liv och hälsa Ung 3 Cosmic 3 patientavgifter 3 hiv 3 barn- och ungdomskultur 3 väntetider 3 regionförbundet 3 uppföljning 3 ambulanshelikopter 2 sjuksköterskor 2 Länsbibliotek Uppsala 2 konst 2 Film 2 journalsystem 2 Vårdbarometern 2 knäprotes 2 Eric Sahlström Institutet 2 FoU 2 dans 2 Akademisk sjukhuset 2 närvårdsavdelning 2 ebola 2 vaccin 2 Almedalen 2 barnvaccination 2 Cellprovtagning 2 Mentorskapsprogram 2 vårdbyggnad 2 miljöbyggnad 2 smittskyddsenheten 2 ambulanssjukvård 2 cykelstrategi 2 akutsjukvård 2 klimatpåverkan 2 Länsanalys 2 Arbetsmarknad 2 prognos 2 väg 288 2 bedrägeri 2 ekologisk mat 2 flyktingmottagning 2 Valborg 2 finsk kultur 2 Dansresidens 2 kliniskt utvecklingsår 2 landstingsbudget 2 öppna jämförelser 2 uppsala-örebro sjukvårdsregion 2 femårskontroll 2 Almunge 2 neonatal 2 tillgänglighet 2 kultur för asylsökande 2 Diabetes 2 glasögonbidrag 2 Nära vård och hälsa 2 forskning 2 produktionsstyrelsen 2 Alunda 2 datainspektionen 2 ekonomirapport 2 Regionplan och budget 2 smittskyddsläkare 2 cellprov 2 barnskyddsteam 2 suicidprevention 2 Wiks slott 2 avfallsåtervinning 2 läkemedel 2 Innovation Akademiska 2 magsjuka 2 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 2 journal på nätet 2 VRI 2 Fastighets- och servicenämnden 2 produktionskök 2 forskningspris 2 hemsjukvård 2 trycksår 2 sjukgymnast 2 Rudbecklaboratoriet 2 vårdavtal 2 antibiotikaresistens 2 flogsta vårdcentral 2 arbets- och miljömedicin 1 Kultursamverkansmodellen 1 Anna Källblad 1 frikort 1 Emma Löfström 1 Sista april 1 Kultur på recept 1 samverkansavtal 1 landstingsplan 1 miljöuppföljning 1 rotavirus 1 bassängträning 1 Noomaraton 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 fysioterapeut 1 ungdomsstipendier 1 En Bättre Sits 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 patientförsäkring 1 dosförpackade läkemedel 1 kulturbuss 1 kerstin westholm 1 centrum för rättvisa 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 barn och ungdomspsykiatri 1 tierps vårdcentrum 1 östhammars vårdcentrum 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 finskt förvaltningsområde 1 sex och samlevnad 1 matförgiftning 1 privattandläkare 1 regionalt utvecklingsansvar 1 dostjänst 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 framtidens vård 1 barnskyddsteamet 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 tv-inspelning 1 värdebaserad vård 1 Tobacco Endgame 1 hepatit a 1 folkhälsomyndigheten 1 strokekampanjen 1 regionala utvecklingsnämnden 1 nivåstrukturering 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 börje wennberg 1 wik 1 barnens landsting 1 uppföljning av vård 1 mobilt hembesöksteam 1 ögonmottagning 1 sveus 1 akademisk vårdcentral 1 bildkonst och foto 1 finsk kulturmånad 1 trash design 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 landstingsplan och budget 1 vårdnära service 1 journalgranskning 1 sjuklövern 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 politikska beslut 1 digital vård 1 miljöfordonsdiagnos 2015 1 snabbspår 1 telefonnummer till vården 1 infart 1 sommarbemanning 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 politiska frågor 1 diabetesråd 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 uppsnabbat 1 samverkansnämnd 1 samverkansnämnden 1 kommunikationspolicy 1 mottagning för hemlösa 1 hiv idag 1 antibiotikadagen 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 HBTQ-certifiering 1 svenskt ambulansflyg 1 asylmottagning 1 läkemedelskommitten 1 syncentralen 1 personalparkering 1 rökfrihet 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Uppsala Clinical Research Center 1 Hej då Tobak 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 Johnny Svahn 1 trafikförsörjningprogram 1 Vårdelaterade infektioner 1 fetmaepidemi 1 Regionalt Forum 1 Sprutbytet 1 stadsbussdepå 1 SFA-medicin 1 Europeiska antibiotikadagen 1 piccline 1 Hälsofrämjandepris 1 journalåtkomst 1 Litteraturfrämjande 1 Torun Hall 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 ECHO-zon 1 Kulturting 2017 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 smittsyddsläkare 1 Mentorsprogram för författare 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Regional utvecklingsnämnd 1 Region Uppala 1 sexalundervisning 1 videobesök 1 Jonas Skovgaard 1 Region Uppsal 1 MR-linac 1 Närvårdsplatser 1 områdesansvar 1 Hörcentralen 1 Akademiska sukhuset 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Mobilt närvårdsteam 1 Öppna jämförelser miljö 1 digitala vårdmöten 1 samtalsmottagning 1 Uppsalapaketet 1 Resultat 2017 1 Testa Center 1 Movingo 1 Uppsala Loves Hiphop 1 Mateja Kovacevic 1 Catarina Zarazua 1 Regionbibliotek Uppsala 1 kulturdoula 1 Konstkuben 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 ingång 100 1 Gamla Uppsala Buss 1 Mikke Holmberg 1 Disa Krosness 1 Effektiv och nära vård 2030 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 Gijs Weijer 1 Tina Tombrock 1 arbetsvistelse 1 Klara Bendz 1 Hållnäs konstkoloni 1 Leicy Olsborn Björby 1 Hälsa 1 Rullsand 1 trafik 1 evenemang 1 idrott 1 jämställdhet 1 kultur 1 självmord 1 kommunikation 1 årsredovisning 1 innovation 1 energiförbrukning 1 barn 1 kollektivavtal 1 kina 1 ungdomar 1 bemanning 1 liv och hälsa 1 LOV 1 ekonomi 1 bredband 1 infrastruktur 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 körsång 1 missbruksvård 1 SJ 1 bildkonst 1 almi 1 politik 1 självkänsla 1 informationssäkerhet 1 logotyp 1 sms 1 kost 1 stroke 1 barn och unga 1 Chefer 1 rökning 1 tandläkare 1 framtidstro 1 flyktingar 1 nyanlända 1 bokslut 1 helikopter 1 kbt 1 miljöbil 1 vårdgarantin 1 missbruk 1 flykting 1 koldioxidutsläpp 1 ensamstående 1 könssjukdomar 1 organisation 1 depression 1 barntandvård 1 kyckling 1 allergi 1 högkostnadsskydd 1 förskrivning 1 likabehandling 1 BUP 1 naprapati 1 grafisk profil 1 kallelse 1 parkering 1 städning 1 granskning 1 miljöfordon 1 lokalvård 1 Offentlig konst 1 enkät 1 tandborstning 1 Anslagstavla 1 brandskydd 1 drogförebyggande 1 astma 1 sjukhus 1 biodrivmedel 1 praktik 1 fordon 1 bokslutskommuniké 1 Morgongåva 1 klamydia 1 miljöcertifiering 1 tjänsteresor 1 vårdcentraler 1 förlossningsvård 1 Akademiska 1 östervåla 1 fluor 1 kömiljarden 1 miljömål 1 psykoterapi 1 hyrpersonal 1 levnadsvanor 1 personalfrågor 1 remiss 1 hedersdoktor 1 etylenglykol 1 Stora Turismpriset 1 p-piller 1 beredskap 1 listning 1 RFSU 1 universitetssjukhus 1 uppsala universitet 1 journal 1 patientadministration 1 gottsunda 1 IVF 1 krisövning 1 handlingsplan 1 könsstympning 1 närsjukvård 1 Mälardalsrådet 1 neonatalvård 1 cancervård 1 Göran Stiernstedt 1 körfestival 1 missbrukare 1 vårdhygien 1 skördefest 1 dricksvatten 1 hedersrelaterat våld 1 Landstinget i Värmland 1 förnyelsebara drivmedel 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Region Uppsala har antagit en suicidpreventiv strategi

Region Uppsala har antagit en suicidpreventiv strategi

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 15:44 CEST

Varje år tar cirka 50 personer i Uppsala län sitt liv, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Uppskattningar visar att det också genomförs cirka 500 självmordsförsök årligen i länet, och att cirka 3 000 till 5 000 anhöriga påverkas som en följd av detta. Nu har Region Uppsala antagit en strategi för suicidprevention, för att minska denna siffra.

​Region Uppsala minskar kostnader för förtroendevalda

​Region Uppsala minskar kostnader för förtroendevalda

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 14:31 CEST

Reglerna för ersättning till förtroendevalda i Region Uppsala ändras nästa år efter ett beslut av regionfullmäktige idag. Bland annat sänks vissa arvoden. Tillsammans med tidigare fattade beslut minskar Region Uppsala ersättningarna med 2 miljoner kronor.

​Flera skärpta mål i nytt miljöprogram

Nyheter   •   Jun 19, 2018 14:21 CEST

År 2022 ska all allmän kollektivtrafik utföras med fossilfria bränslen. Det är ett av målen i Region Uppsalas miljöprogram för 2019-2022, som fastställdes av regionfullmäktige den 19 juni.

Ny kulturplan antogs av regionfullmäktige

Ny kulturplan antogs av regionfullmäktige

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:17 CEST

Region Uppsalas kulturplan 2019–2022, ”Kultur i en nyskapande kunskapsregion”, har idag antagits av regionfullmäktige.

​Regionplan och budget 2019-2021 fastställd

Nyheter   •   Jun 18, 2018 18:30 CEST

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni att fastställa regionplan och budget för 2019-2021.

Region Uppsala medfinansierar projektet Material X med sex miljoner kronor

Region Uppsala medfinansierar projektet Material X med sex miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 15:43 CEST

Nya smarta material, som ska leda till effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan. Det är i korthet tanken bakom projektet Material X. Projektet söker pengar från Vinnovas Vinnväxtprogram. Vid sitt möte beslutade den regionala utvecklingsnämnden att Region Uppsala ska satsa cirka sex miljoner kronor på projektet under åren 2019 – 2021.

​Region Uppsala medverkar i toppmöte om framtidens cancervård

​Region Uppsala medverkar i toppmöte om framtidens cancervård

Nyheter   •   Jun 13, 2018 09:00 CEST

Den 14 och 15 juni träffas experter och beslutsfattare från hela världen i Uppsala vid mötet Uppsala Health Summit för att diskutera framtidens cancervård.

​Tema graviditet i nya numret av 1177 Vårdguiden

​Tema graviditet i nya numret av 1177 Vårdguiden

Nyheter   •   Jun 12, 2018 16:24 CEST

Under de närmaste dagarna kommer Region Uppsalas hushållstidning 1177 Vårdguiden att delas ut till alla hushåll i Uppsala län.

Yttre utrop på stadsbussarna i Uppsala

Yttre utrop på stadsbussarna i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 15:26 CEST

Med början i oktober 2018 införs successivt yttre utrop på stadsbussarna i Uppsala. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 12 juni.

​Fler patienter får vänta kortare tid på besök

Nyheter   •   Jun 12, 2018 15:25 CEST

88 procent av patienterna vid Akademiska sjukhuset får sitt första besök inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin. Det är en förbättring med 10 procentenheter jämfört med samma tid förra året. Det framgår av månadsrapporten för maj.

​Så har vårdcentralerna öppet i sommar

​Så har vårdcentralerna öppet i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 09:00 CEST

Nu börjar sommaröppettiderna gälla vid Region Uppsalas egna vårdcentraler.

Konstkuben på Rullsand i sommar med Leicy Olsborn Björby

Konstkuben på Rullsand i sommar med Leicy Olsborn Björby

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 09:02 CEST

Den 19 juni öppnar konstutställningen Forget Me Not av Leicy Olsborn Björby i Konstkuben, en mobil utställningsyta som under sommaren står placerad på Rullsands camping i Älvkarleby kommun.

Upplev 1600-talets Öregrund med ny app

Nyheter   •   Jun 02, 2018 15:00 CEST

Nu lanseras appen som gör det möjligt för besökare att uppleva 1600-talets Öregrund i sin mobil eller surfplatta. Den nya tekniken har hämtat inspiration från spelindustrin och arbetet med appen har involverat såväl spelutvecklare som arkeologer och Öregrundsbor.

​Region Uppsala polisanmäler läkare vid privat IVF-klinik

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 11:30 CEST

Region Uppsala har beslutat att polisanmäla läkare vid en privat IVF-klinik. ​- Vår uppföljning visar att läkarna medvetet och systematiskt har fakturerat Region Uppsala på ett felaktigt sätt. Bristerna är så allvarliga att vi måste vidta åtgärder, säger Region Uppsalas chefsjurist Anne Nilsson.

Region Uppsala välkomnar regeringsbeslut om fyrspår

Region Uppsala välkomnar regeringsbeslut om fyrspår

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 09:37 CEST

Idag har regeringen meddelat att den nationella transportplanen för 2018-2029 som snart fastställs, kommer att innehålla utbyggnad av fyrspår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm.

Ny specialitet i tandvården

Ny specialitet i tandvården

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 09:00 CEST

Den 1 juni blir orofacial medicin, även kallat medicinsk tandvård eller sjukhustandvård, en egen specialitet. - Det här tydliggör vilken kompetens som behövs för att möta dessa patienter. Vi ska både bevara det friska friskt och hjälpa dem med allra störst behov, säger verksamhetschef Meral Karakas.

Rekommendation att anta ny mötes- och resepolicy

Rekommendation att anta ny mötes- och resepolicy

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 16:19 CEST

En ny policy för resor och möten, som ska ge en trygg och säker arbetsmiljö, minsta möjliga miljöpåverkan och förbättrad hälsa. Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte att rekommendera regionfullmäktige att anta den nya policyn.

Strategi för regionbusstrafiken på remiss

Strategi för regionbusstrafiken på remiss

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 15:59 CEST

Ett förslag till strategi för den fortsatta utvecklingen av regionbusstrafiken i länet ska skickas ut på remiss. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 22 maj.

​Trycksårsarbetet i Region Uppsala ska följas upp

Nyheter   •   Maj 22, 2018 15:16 CEST

Trycksårsmätningarna i Region Uppsala ska utökas. Det beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt sammanträde den 22 maj.