Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 392 Vård och hälsa 194 Akademiska sjukhuset 78 regionråd 67 kollektivtrafik 65 politiska beslut 52 Kultur och bildning 42 Tandvård 40 Primärvården 25 regionstyrelsen 21 primärvård 17 Lasarettet i Enköping 16 smittskydd 15 Regionfullmäktige 15 Hälsa och habilitering 13 vårdcentral 13 Kulturnämnden 13 1177 Vårdguiden 12 Regional utveckling 11 Folktandvården 11 koncernledning 10 patientjournal 9 Landstingsservice 8 ambulansdirigering 8 Asylsökande 8 Kulturenheten 7 patientmat 7 framtidens akademiska 7 Miljö 6 regionbildning 6 E-hälsa 6 sprututbyte 6 Psykiatri 6 Patientsäkerhet 5 Budget 5 sjukvårdsrådgivning 5 UL 5 miljöredovisning 5 folkhälsa 5 ambulans 5 Cosmos 5 Närvård 5 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 kompetensförsörjning 5 hälso- och sjukvård 4 Heby 4 Tierp 4 Fyrspår 4 konstnärligt utvecklingsstöd 4 Ungdomsmottagning 4 säsongsinfluensa 4 Nationell patientenkät 4 Uppsala health summit 4 Knivsta 4 patientavgift 4 Rehabilitering 4 ekologiska livsmedel 4 vårdstyrelsen 4 hälsoundersökning 4 kulturstipendier 4 hushållstidning 4 vårdval 4 upphandling 4 Hälsoäventyret 4 journal via nätet 4 palliativ vård 3 miljöprogram 3 barn- och ungdomskultur 3 Årets Uppskattning 3 fastigheter 3 influensavaccination 3 patientavgifter 3 uppföljning 3 jourmottagning 3 länstransportplan 3 Regionförbundet Uppsala län 3 Utbildning 3 parkeringsavgift 3 landstingsdirektör 3 vaccination 3 sjukhusstyrelsen 3 antibiotika 3 sjukvårdens larmcentral 3 Östhammar 3 konstutställning 3 Cosmic 3 sjukhuset 3 Folkhälsomedel 3 Kulturstipendier för unga 3 psykisk ohälsa 3 vårdrelaterade infektioner 3 hiv 3 kollektivtrafiknämnden 3 e-tjänster 3 barnhälsovård 3 miljönyckeltal 3 lex maria 3 akutmottagning 3 preventivmedel 3 regionförbundet 3 Fastighet och service 3 väntetider 3 smittskyddsenheten 2 flyktingmottagning 2 tillgänglighet 2 Wiks slott 2 ambulanssjukvård 2 ambulanshelikopter 2 Vårdbarometern 2 närvårdsavdelning 2 hemsjukvård 2 öppna jämförelser 2 forskningspris 2 ekonomirapport 2 läkemedel 2 Alunda 2 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 2 neonatal 2 produktionsstyrelsen 2 glasögonbidrag 2 Diabetes 2 Almunge 2 forskning 2 datainspektionen 2 Liv och hälsa ung 2 kliniskt utvecklingsår 2 landstingsbudget 2 uppsala-örebro sjukvårdsregion 2 femårskontroll 2 kultur för asylsökande 2 avfallsåtervinning 2 smittskyddsläkare 2 barnskyddsteam 2 magsjuka 2 VRI 2 Regionplan och budget 2 Innovation Akademiska 2 Teater 2 Fastighets- och servicenämnden 2 produktionskök 2 sjukgymnast 2 konst 2 antibiotikaresistens 2 Rudbecklaboratoriet 2 vårdavtal 2 sjuksköterskor 2 Film 2 FoU 2 klimatpåverkan 2 vaccin 2 prognos 2 knäprotes 2 Länsbibliotek Uppsala 2 vårdbyggnad 2 Mentorskapsprogram 2 akutsjukvård 2 ebola 2 miljöbyggnad 2 barnvaccination 2 Cellprovtagning 2 Akademisk sjukhuset 2 ekologisk mat 2 journal på nätet 2 bedrägeri 2 cykelstrategi 2 väg 288 2 journalsystem 2 dans 2 finsk kultur 2 fossilfritt 1 assisterad befruktning 1 val 2014 1 Wiks folkhögskola 1 hepatit b 1 musik 1 Dansresidens 1 övning 1 städtjänster 1 1177 1 behandlingsrekommendationer 1 Innovationsstrategi 1 miljöplan 1 arbets- och miljömedicin 1 Anna Källblad 1 frikort 1 Sista april 1 Kultur på recept 1 samverkansavtal 1 landstingsplan 1 suicidprevention 1 miljöuppföljning 1 rotavirus 1 bassängträning 1 Noomaraton 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 fysioterapeut 1 ungdomsstipendier 1 En Bättre Sits 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 patientförsäkring 1 dosförpackade läkemedel 1 kulturbuss 1 kerstin westholm 1 centrum för rättvisa 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 barn och ungdomspsykiatri 1 tierps vårdcentrum 1 östhammars vårdcentrum 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 finskt förvaltningsområde 1 sex och samlevnad 1 matförgiftning 1 privattandläkare 1 regionalt utvecklingsansvar 1 dostjänst 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 framtidens vård 1 barnskyddsteamet 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 tv-inspelning 1 värdebaserad vård 1 Tobacco Endgame 1 hepatit a 1 folkhälsomyndigheten 1 strokekampanjen 1 regionala utvecklingsnämnden 1 nivåstrukturering 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 börje wennberg 1 wik 1 barnens landsting 1 uppföljning av vård 1 mobilt hembesöksteam 1 ögonmottagning 1 sveus 1 akademisk vårdcentral 1 bildkonst och foto 1 finsk kulturmånad 1 trash design 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 flogsta vårdcentral 1 landstingsplan och budget 1 vårdnära service 1 journalgranskning 1 sjuklövern 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 politikska beslut 1 digital vård 1 miljöfordonsdiagnos 2015 1 snabbspår 1 telefonnummer till vården 1 infart 1 sommarbemanning 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 politiska frågor 1 diabetesråd 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 uppsnabbat 1 samverkansnämnd 1 samverkansnämnden 1 kommunikationspolicy 1 mottagning för hemlösa 1 hiv idag 1 antibiotikadagen 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 HBTQ-certifiering 1 svenskt ambulansflyg 1 asylmottagning 1 läkemedelskommitten 1 syncentralen 1 personalparkering 1 rökfrihet 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Uppsala Clinical Research Center 1 Hej då Tobak 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 trafikförsörjningprogram 1 Vårdelaterade infektioner 1 fetmaepidemi 1 Regionalt Forum 1 Sprutbytet 1 stadsbussdepå 1 SFA-medicin 1 Europeiska antibiotikadagen 1 piccline 1 Hälsofrämjandepris 1 journalåtkomst 1 Litteraturfrämjande 1 Torun Hall 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 ECHO-zon 1 Kulturting 2017 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 smittsyddsläkare 1 Mentorsprogram för författare 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Regional utvecklingsnämnd 1 Region Uppala 1 sexalundervisning 1 videobesök 1 Eric Sahlström Institutet 1 Jonas Skovgaard 1 Region Uppsal 1 MR-linac 1 Närvårdsplatser 1 områdesansvar 1 Hörcentralen 1 Akademiska sukhuset 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Mobilt närvårdsteam 1 Öppna jämförelser miljö 1 digitala vårdmöten 1 samtalsmottagning 1 Uppsalapaketet 1 Resultat 2017 1 Testa Center 1 Movingo 1 Länsanalys 1 Uppsala Loves Hiphop 1 Mateja Kovacevic 1 Catarina Zarazua 1 Regionbibliotek Uppsala 1 kulturdoula 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 ingång 100 1 Gamla Uppsala Buss 1 Hälsa 1 Mikke Holmberg 1 trafik 1 evenemang 1 idrott 1 jämställdhet 1 kultur 1 självmord 1 kommunikation 1 årsredovisning 1 innovation 1 energiförbrukning 1 barn 1 kollektivavtal 1 kina 1 ungdomar 1 bemanning 1 liv och hälsa 1 LOV 1 ekonomi 1 bredband 1 infrastruktur 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 körsång 1 missbruksvård 1 SJ 1 bildkonst 1 almi 1 politik 1 självkänsla 1 informationssäkerhet 1 logotyp 1 sms 1 kost 1 stroke 1 barn och unga 1 Chefer 1 rökning 1 tandläkare 1 framtidstro 1 flyktingar 1 nyanlända 1 bokslut 1 helikopter 1 kbt 1 miljöbil 1 vårdgarantin 1 missbruk 1 flykting 1 koldioxidutsläpp 1 ensamstående 1 könssjukdomar 1 organisation 1 depression 1 barntandvård 1 Almedalen 1 kyckling 1 Arbetsmarknad 1 allergi 1 högkostnadsskydd 1 förskrivning 1 likabehandling 1 BUP 1 naprapati 1 grafisk profil 1 kallelse 1 parkering 1 städning 1 granskning 1 miljöfordon 1 lokalvård 1 Offentlig konst 1 enkät 1 Anslagstavla 1 brandskydd 1 drogförebyggande 1 astma 1 sjukhus 1 biodrivmedel 1 praktik 1 fordon 1 bokslutskommuniké 1 Morgongåva 1 klamydia 1 miljöcertifiering 1 tjänsteresor 1 vårdcentraler 1 förlossningsvård 1 Akademiska 1 östervåla 1 fluor 1 kömiljarden 1 miljömål 1 psykoterapi 1 hyrpersonal 1 levnadsvanor 1 personalfrågor 1 Valborg 1 remiss 1 hedersdoktor 1 etylenglykol 1 Stora Turismpriset 1 p-piller 1 beredskap 1 listning 1 RFSU 1 universitetssjukhus 1 uppsala universitet 1 journal 1 patientadministration 1 gottsunda 1 krisövning 1 handlingsplan 1 könsstympning 1 närsjukvård 1 Mälardalsrådet 1 neonatalvård 1 Göran Stiernstedt 1 körfestival 1 missbrukare 1 vårdhygien 1 skördefest 1 dricksvatten 1 hedersrelaterat våld 1 Landstinget i Värmland 1 förnyelsebara drivmedel 1 stenhagen 1 vinterkräksjuka 1 barnsjukvård 1 neuropsykiatri 1 kvinnors hälsa 1 Residens 1 hivtest 1 medarbetarenkät 1 tobaksfria veckan 1 kulvert 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Media no image

Flogsta vårdcentral flyttar till Gottsunda

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 15:32 CEST

All verksamhet vid Flogsta vårdcentral kommer att flyttas tillfälligt till lokaler i Gottsunda. Datumet är inte fastställt, men flytten ska göras skyndsamt. Orsaken är problem med inomhusmiljön, som har lett till att ett flertal medarbetare idag är sjukskrivna.

Fler patienter får trycksår – nu vidtas åtgärder

Fler patienter får trycksår – nu vidtas åtgärder

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 14:00 CEST

Andelen patienter som drabbas av trycksår när de ligger inne för behandling ökar. Det visar en ny mätning som presenteras idag av Sveriges kommuner och landsting. – Vi ser mycket allvarligt på utvecklingen och kommer att arbeta för att vända den snarast. Ingen patient ska behöva få sår för att man ligger på sjukhus, säger Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Media no image

Buss ersätter tåg mellan Uppsala och Arlanda

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 10:00 CEST

Från lördag 21 april kl 12.15 till söndag 22 april kl 12.20 är all tågtrafik inställd på sträckan Uppsala – Arlanda på grund av järnvägsarbeten mellan Uppsala och Knivsta. Bussar ersätter SL-pendeln under denna tid.

Media no image

Genomförandebeslut för ny placering av Lasarettet i Enköpings ledningskontor

Nyheter   •   Apr 18, 2018 14:17 CEST

​Lasarettets ledningskontor sitter idag placerade i Gula Villan på sjukhusområdet. Lokalerna är inte anpassade till modern kontorsmiljö och det är stora problem med tillgängligheten, det saknas hiss i byggnaden. Syftet med den nya placeringen är att samlokalisera hela sjukhusets ledning i funktionella och för alla tillgängliga gemensamma lokaler.

Ny tandvårdsklinik invigd

Ny tandvårdsklinik invigd

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 12:01 CEST

​Något helt nytt; inte bara nya lokaler utan i arbetssätt och med fokus på personer med mindre behandlingsbehov. Idag invigdes Folktandvården Stationen intill Uppsala resecentrum. - Vi måste våga testa nytt, annars kommer vi ingenstans, säger tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm.

UL får uppdrag att ta fram riktlinjer för fler att bygga väderskydd

UL får uppdrag att ta fram riktlinjer för fler att bygga väderskydd

Nyheter   •   Apr 17, 2018 17:18 CEST

Kollektivtrafikförvaltningen UL får i uppdrag att ta fram riktlinjer för samverkan med andra när det gäller byggandet av väderskydd vid hållplatser. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 17 april.

Media no image

Inriktningsbeslut för Mälardalsregionens framtida tågtrafik

Nyheter   •   Apr 17, 2018 17:15 CEST

Mälabs inriktningsbeslut för den framtida regionala tågtrafiken i Mälardalsregionen godkändes av kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 17 april.

Fritt resande för skolungdomar under sommaren

Fritt resande för skolungdomar under sommaren

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 16:31 CEST

I sommar får alla skolelever som gått ut årskurs 6, 7, 8 och 9 samt årskurs 1 och 2 i gymnasiet kostnadsfritt resa med UL:s buss- och tågtrafik. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 17 april.

Regeringens vårbudget ger 15 miljoner till förbättrad tillgänglighet i vården

Regeringens vårbudget ger 15 miljoner till förbättrad tillgänglighet i vården

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 14:19 CEST

​Regeringen kommer att lägga totalt 400 miljoner kronor på att förbättra tillgängligheten i förslaget till vårändringsbudget, som presenteras inom kort. Det beskedet lämnades idag. För Region Uppsalas del innebär det ett tillskott på 15 miljoner kronor för 2018.

Regionalt exportcenter invigdes av Mikael Damberg (S)

Regionalt exportcenter invigdes av Mikael Damberg (S)

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 14:00 CEST

Idag invigdes Regionalt exportcenter i Uppsala av närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Syftet är att det ska bli lättare för länets småföretag att komma ut på internationella marknader. Målet är att 500 fler företag i länet ska göra internationella affärer år 2020 jämfört med 2017.

Region Uppsala tar fram handlingsplan för biodrivmedel

Region Uppsala tar fram handlingsplan för biodrivmedel

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 16:04 CEST

Region Uppsala ska ta fram en handlingsplan för biodrivmedel i Uppsala län, som även ska inkludera infrastruktur för elfordon. Arbetet ska ske i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län. Detta uppdrag beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt sammanträde att lägga på regiondirektören.

Media no image

Rapporter om fasaden på nya vårdbyggnaden ingång 100 nu klara

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 09:59 CEST

Enligt en rapport från Skanska ska risken för mikrobiell tillväxt vara liten, vad gäller fasaden på den nya vårdbyggnaden ingång 100 vid Akademiska sjukhuset. Tillväxt ska enligt Skanska endast förekomma under det första året, och inte påverka inomhusmiljön.

Förhandstitt på ny konst till Akademiska sjukhuset

Förhandstitt på ny konst till Akademiska sjukhuset

Nyheter   •   Apr 06, 2018 08:37 CEST

Nu finns det möjlighet att se Akademiska sjukhusets nyinköpta konst på galleri Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater. Den 10 april invigs utställningen 1 till 100, som visar ett axplock av den konst som senare kommer att placeras i sjukhusets nya vård- och behandlingsbyggnad.

UL-biljett i mobilen för vårdbesök

UL-biljett i mobilen för vårdbesök

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 14:35 CEST

Alla som reser till ett bokat vårdbesök har rätt till att resa med kollektivtrafiken utan kostnad. Från 3 april inför UL en biljett som kan laddas i UL-appen och kan användas den dag vårdbesöket ska äga rum utan att patienten behöver lägga ut egna pengar.

Utlysning av arbetsvistelse för professionellt verksamma inom teater 2018

Utlysning av arbetsvistelse för professionellt verksamma inom teater 2018

Nyheter   •   Apr 03, 2018 11:21 CEST

Region Uppsala utlyser i samarbete med Hållnäs konstkoloni, möjlighet till arbetsvistelse under vecka 31, 2018. Professionellt verksamma inom teaterområdet i Uppsala län är välkomna att söka. Sista ansökningsdag är fredag den 4 maj.

Länets bredbandstäckning nu nära 80 procent

Länets bredbandstäckning nu nära 80 procent

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2018 09:16 CEST

Cirka 78,5 procent av hushållen i Uppsala län hade tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit/s i oktober 2017, vilket är en ökning med cirka 5,6 procentenheter sedan år 2016. Snittet för riket är även det 78,5 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för år 2017.

Ny tandvårdsklinik öppnar för nya patienter

Ny tandvårdsklinik öppnar för nya patienter

Nyheter   •   Mar 28, 2018 16:21 CEST

Den 18 april öppnar nya Folktandvården Stationen, en klinik för korta besök och enklare behandlingar, vid Uppsala resecentrum.

48,5 miljoner kronor för förbättrad tillgänglighet

48,5 miljoner kronor för förbättrad tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 15:36 CEST

48,5 miljoner kronor för tillgänglig, personcentrerad och samordnad vård med stöd av digitala verktyg. Denna satsning beslutade regionstyrelsen om vid sitt sammanträde på tisdagen. Insatserna kommer att finansieras genom riktade statsbidrag.

TV: Gamla Uppsala Buss överträffar miljömålen

TV: Gamla Uppsala Buss överträffar miljömålen

Nyheter   •   Mar 27, 2018 10:21 CEST

Att arbeta mot uppsatta miljömål är inget nytt för personalen på Gamla Uppsala Buss som redan 1998 blev miljöcertifierade enligt ISO 14001. Under 2017 gick man dessutom på knock och överträffade de uppsatta miljömålen.

TV: Akademiska sjukhuset först i Sverige med MR-linac

TV: Akademiska sjukhuset först i Sverige med MR-linac

Nyheter   •   Mar 26, 2018 16:10 CEST

Akademiska sjukhuset först i Sverige med nya MR-linacen. Se när den kombinerade magnetkamera- och strålningsmaskinen, som väger över fem ton, lyftes på plats på söndagen.