Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

kollektivtrafik

Tandvård

Medarbetarundersökning Region Uppsala 2018

Medarbetarundersökning Region Uppsala 2018

Dokument   •   2018-12-04 13:48 CET

Länsanalys arbetsmarknad, kvartal 3 2018

Länsanalys arbetsmarknad, kvartal 3 2018

Dokument   •   2018-10-22 11:03 CEST

Länsanalys: Befolkningsprognos 2018 - 2040

Länsanalys: Befolkningsprognos 2018 - 2040

Dokument   •   2018-10-02 14:32 CEST

Inbjudan till regionalt Cykelforum

Inbjudan till regionalt Cykelforum

Dokument   •   2018-09-18 14:58 CEST

Pressinbjudan Social hållbarhetskonferens

Dokument   •   2018-09-13 08:18 CEST

Länsanalys arbetsmarknad kvartal 2 2018

Länsanalys arbetsmarknad kvartal 2 2018

Dokument   •   2018-08-20 12:20 CEST

Region Uppsalas vårdcentralers sommartider 2018
Länsanalys Arbetsmarknad kvartal 1 2018

Länsanalys Arbetsmarknad kvartal 1 2018

Dokument   •   2018-04-27 12:34 CEST

Rapport Trygghet Liv och hälsa Ung 2017

Rapport Trygghet Liv och hälsa Ung 2017

Dokument   •   2018-05-02 08:00 CEST

Rapport Sexuell hälsa Liv och hälsa Ung 2017

Program Region Uppsalas säkerhetsdag

Dokument   •   2018-04-26 07:52 CEST

Slutrapport Effektiv och nära vård 2030

Slutrapport Effektiv och nära vård 2030

Dokument   •   2018-04-23 15:12 CEST

Rapport från Skanska, ingång 100 Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset provtagning fasad ingång 100
Miljöredovisning 2017 Region Uppsala

Miljöredovisning 2017 Region Uppsala

Dokument   •   2018-03-21 08:00 CET

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017

Dokument   •   2018-03-06 10:18 CET

Anmälningar till patientskadeförsäkringen Löf 2017 Region Uppsala
Arbetsmarknaden i länet försvagas

Arbetsmarknaden i länet försvagas

Dokument   •   2018-02-06 08:00 CET

En analys från Region Uppsala för arbetsmarknaden i Uppsala län, fjärde kvartalet 2017.

Liv och hälsa 2017

Liv och hälsa 2017

Dokument   •   2018-02-01 07:59 CET

Befolkningsundersökning Liv och hälsa 2017.

Cykelstrategi Region Uppsala

Cykelstrategi Region Uppsala

Dokument   •   2017-12-19 12:39 CET