Följ Region Uppsala

Rick Forsling

Kommunikationschef - Nära vård och hälsa

Kontaktperson

  • rimpckrj.fzxornlslmuinnwg@wmrejggiyeonswupvepspvalvaa.eosesd
  • 018-611 76 34

Kommunikationschef på Nära vård och hälsa, som ansvarar för den offentliga primärvården och habiliteringen.