Den 19 november startar årets influensavaccination

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2019 08:20 CET

​Den 19 november sätter årets vaccination mot säsongsinfluensa igång. Utifrån hur det sett ut de senaste åren tros årets influensa bli av typen A(H3N2), en typ man vet slår hårdast mot äldre.

Region Uppsalas klimatväxling ger effekt

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2019 15:30 CET

Mellan år 2018 och år 2019 minskade Region Uppsalas flygresor till destinationer med införd klimatväxling med 26 procent. Det är ett av resultaten av Region Uppsalas interna klimatväxling, där flygresor till Region Uppsalas vanligaste destinationer blivit 30 procent dyrare. Pengarna som kommer in går i första hand till utrustning för digitala möten (en mötesform som minskar behovet av resor). För destinationerna har tågresorna ökat med 36 procent under samma tid.

Regionstyrelsen beslutade i november 2017 att införa en intern klimatväxling från och med 2018. Syftet var att motivera till mer klimatsmarta resor. Klimatväxling infördes för flygresor till och från Göteborg, Malmö och Umeå. Dessa orter är de vanligaste destinationerna för Region Uppsalas flygresor. Den interna klimatväxlingen innebär en höjning av priset för flygresor (inkluderat buss och taxiresor till och från flygplatserna) med 30 procent.

- Som stor offentlig arbetsgivare har vi ett ansvar att vara med i omställningen mot ett mer klimatsmart samhälle. Vårt arbete med klimatväxling är en del i detta, säger Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.

I samband med delårsbokslutet redovisas nu siffror för utvecklingen av flygresor. Mellan 2017 och 2019 minskade antalet flygresor till Malmö från 429 till 292, resor till Umeå från 254 till 129 och resor till Göteborg från 210 till 180.

Totalt genererade klimatväxlingen 504 000 kronor under 2018. Och de pengar som kommer in går till satsningar som i sig ska minska behovet av resor eller underlätta klimatanpassade resor. I år går pengarna i första hand till utrustningspaket för digitala möten. I andra hand går pengarna efter ansökan från Region Uppsalas verksamheter till insatser för klimatfrämjande åtgärder. Det kan exempelvis röra sig om merkostnader för utlandsresor med tåg, istället för flyg.

- Nyligen hade vi faktiskt vårt första fall där några onkologer valde att åka tåg istället för flyg till en internationell konferens i Barcelona, delfinansierade av klimatväxlingspengar, fortsätter Marta Fallgren.

För mer information:

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 070 – 611 3694


 

Mellan år 2018 och år 2019 minskade Region Uppsalas flygresor till destinationer med införd klimatväxling med 26 procent. Det är ett av resultaten av Region Uppsalas interna klimatväxling, där flygresor till Region Uppsalas vanligaste destinationer blivit 30 procent dyrare. Pengarna som kommer in går i första hand till utrustning för digitala möten (en mötesform som minskar behovet av resor).

Läs vidare »

Regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala lämnar sitt uppdrag

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2019 13:00 CET

Regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) lämnar sitt uppdrag från den 1 januari 2020 av hälsoskäl.

Moderaterna inleder nu en process för att välja en ny ordförande för regionstyrelsen. Valet kommer att göras vid regionfullmäktige den 20 november 2019.

Fram till årsskiftet tjänstgör Stefan Olsson som ordförande för regionstyrelsen.

Kontaktpersoner:
Regionråd Cecilia Linder (M), tel 070-134 59 83, cecilia.linder@regionuppsala.se
Johan Eriksson, politisk sekreterare (M) 018-611 60 27, johan.eriksson@regionuppsala.se


 

​Regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) lämnar sitt uppdrag från den 1 januari 2020 av hälsoskäl.

Läs vidare »

Varuförsörjningen tar fram backup-lösning - ska kunna användas inom fyra veckor

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2019 13:00 CET

Inom fyra veckor ska det finnas färdiga alternativa lösningar till dagens försörjning av sjukvårdsmaterial i de regioner som ingår i samarbetet Varuförsörjningen. Vid dagens sammanträde beslutade varuförsörjningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med andra distributörer som ska kunna nyttjas inom fyra veckor.

​ Region Uppsala utreder Alunda vårdcentral

Nyheter   •   Okt 28, 2019 18:10 CET

Region Uppsala ska utreda en eventuell ny lokalisering för Alunda vårdcentral. 

Vårdstyrelsen beslutade att avsätta 450 000 kronor för en förstudie.

Den nuvarande vårdcentralen har varit evakuerad sedan i mars, sedan medarbetarna fått fysiska besvär av inomhusmiljön.

Förstudien ska bland annat belysa hur behoven ser ut och om vårdcentralen ska byggas i egen regi eller hyras. En lägesrapport ska ges i mars. 

Läs om övriga beslut som fattades av vårdstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 28 oktober

Region Uppsala ska utreda en eventuell ny lokalisering för Alunda vårdcentral.

Läs vidare »

Åtgärder vidtas mot vattenproblem i nya vårdbyggnaden

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2019 16:52 CEST

Idag beslutade Region Uppsala om nya åtgärder för att komma tillrätta med problemen med vattenkvaliteten i ingång 100/101 vid Akademiska sjukhuset. Enligt en expertgrupp kan användningen av så kallade UV-aggregat ha förvärrat situationen i stället för att, som avsett, förbättra den. Dessa aggregat ska nu på försök stängas

Konsulter för spårvagnsdepå upphandlas

Nyheter   •   Okt 22, 2019 14:00 CEST

Region Uppsala initierar en upphandling av projekterande konsulter för en spårvagnsdepå. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. Spårvagnsdepån är en del av projektet Uppsala spårväg. Det är förvaltningschefen som får i uppdrag att genomföra uppdraget, tillsammans med inköps- och upphandlingsenheten på regionkontoret.

Upphandlingen ska resultera i kalkylerbara programhandlingar som ska kunna användas för ett beslut under 2021, om projektet med att bygga en spårvagnsdepå ska genomföras eller inte. Upprättandet av programhandlingar för en depå beräknas till en kostnad av cirka 15,5 miljoner kronor.

De upphandlade konsulter som finns idag har Region Uppsala bara ramavtal med fram till årsskiftet 2019/2020. Dessutom är de upphandlade för att projektera vårdbyggnader, vilket innebär att det kan behövas andra kompetenser för att kunna projektera för järnväg och spårvagnsdepåer. 

Läs mer om de beslut fastighet- och servicenämnden fattade i Uppsnabbat

Läs vidare »

Varuförsörjningsnämnden: Fler leverantörer tas in

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 13:26 CEST

​Efter varuförsörjningsnämndens möte med Apotekstjänst Sverige AB ger nämnden uppdrag åt Varuförsörjningen att i samarbete med alla ingående regioner se över andra lösningar och även ta hjälp av andra leverantörer.

Region Uppsala lämnar stabsläge

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2019 15:24 CEST

Region Uppsala lämnar nu det stabsläge med särskild sjukvårdsledning som rått under drygt en vecka och går över till att arbeta med normala beslutsvägar.

- Att arbeta i regional stab är inte ett arbetssätt som passar vid långa utdragna händelser. Vår bedömning är att det kan ta flera månader till vi har ett helt normalt läge. Vi har därför organiserat oss på ett annat sätt för att lösa situationen, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

De lokala staberna vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa behålls över helgen. Från måndag morgon, den 21 oktober, kommer de lokala staberna att lämna över till en nyinrättad strategigrupp.

Stoppet för planerade operationer som inte är prioriterade gäller även på måndag, men från tisdag och framåt kommer prioriteringarna inom vården på Akademiska sjukhuset att göras på normalt sätt.

Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett byte av distributör. Det påverkar fem regioner, däribland Region Uppsala.

Sedan den 11 oktober har Akademiska sjukhuset endast genomfört akuta och nödvändiga operationer, där väntan kan innebära komplikationer.

- Den situation som har varit har drabbat patienter, och det är alltid väldigt ledsamt. Denna gång är det både extra allvarligt i omfattning och extra ledsamt. Egentligen ska det inte kunna hända. Trots det mycket tråkiga läge som rått och delvis råder så har vår personal ställt upp lojalt och gjort ett fantastiskt jobb. Tack vare deras insatser har vi upprätthållit någonstans runt 80 procent av all kirurgi, säger Mikael Köhler.

Region Uppsala fortsätter nu arbetet med att få en stabil försörjning av sjukvårdsmaterial på kort och lång sikt, i de enskilda vårdverksamheterna och i samverkan med övriga berörda sjukvårdsregioner.

Kontakt:

Mikael Köhler, chefsläkare Akademiska sjukhuset, 018 – 611 43 74


 

Region Uppsala lämnar nu det stabsläge med särskild sjukvårdsledning som rått under drygt en vecka och går över till att arbeta med normala beslutsvägar.

Läs vidare »

Region Uppsala inför beredskapslager

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2019 16:44 CEST

Regiondirektören får i uppdrag att låta bygga upp ett beredskapslager för förbrukningsmaterial. Detta beslutade regionstyrelsens ordförande vid ett möte med övriga regionråd på onsdagseftermiddagen.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jellssweicjda.xgelhwgezlnshjtiyzerlknaaq@rnregrhiobwnucnppxssatwlarj.syretv
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid Regionkontoret. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.