​Nytt centrum för att utveckla teknologier för framtidens läkemedel invigt – stöds av Region Uppsala

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 14:00 CEST

Idag invigdes Testa Center i Uppsala, ett innovationscenter där teknologier och produkter för framtidens läkemedel utvecklas. Region Uppsala är en av många aktörer som bidragit till att satsningen kan bli av.

Noomaraton 2018 - tävling i spontanfilm öppen för alla

Nyheter   •   Aug 21, 2018 10:32 CEST

Tävling i spontanfilm 1–2 september där alla är välkomna att delta. Anmälan senast 31 augusti.

Länsanalys: Högkonjunkturen håller i sig och förstärks

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 08:30 CEST

Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, andra kvartalet 2018.

Region Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala län och ska följa upp länets ekonomiska utveckling. Statistiken för arbetsmarknadens utveckling är den mest aktuella regionala ekonomiska statistiken. Genom att följa och analysera utvecklingen av arbetsmarknaden får Region Uppsala en tidig bild av hur länets ekonomi i stort kommer att utvecklas.

Tidigare analyser av arbetsmarknaden och andra rapporter finns på Region Uppsalas webbplats: https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-utveckling/Utredningar-och-analyser/

Statistiken för sysselsättning och arbetslöshet kommer från SCB:s Arbetsmarknadsundersökning, AKU. Den beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år och står för det officiella arbetslöshetstalet. Varje kvartal publiceras data för landets län.

Statistiken för lediga jobb kommer från SCB:s Konjunkturstatistik över vakanser, KV. Den baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på outnyttjad arbetskraft och lediga jobb. Statistiken publiceras varje kvartal.

För mer information:

Anders Bergquist, utredare Region Uppsala: 070 – 767 56 80


 

​Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, andra kvartalet 2018.

Läs vidare »

​Akademiska får i uppdrag att fram ny styrmodell

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 16:53 CEST

Akademiska sjukhuset får i uppdrag att ta fram en utvecklad styrmodell. Syftet är att få en ekonomi i balans. Beslutet har fattats av regiondirektör Staffan Isling efter samråd med sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S).

Bakgrunden till beslutet är att Akademiska sjukhuset har lämnat en ny prognos för 2018, som pekar mot ett underskott på 200 miljoner kronor, en försämring med 80 miljoner kronor jämfört med prognosen i maj.

– Jag är inte nöjd med nuvarande situation. Därför har jag gett Akademiska sjukhuset i uppdrag att ta fram en väl fungerande styrmodell som möjliggör transparens, kontinuerlig uppföljning och tydliga prioriteringar, säger Staffan Isling.

Akademiska sjukhuset ska i fortsättningen redovisa åtgärder och dess effekt på resultatet varje månad.

– Vi lägger särskild vikt vid hur man ska minska kostnaderna för inhyrd personal. Detta är ett nyckelområde, där vi snabbt behöver se förbättringar, säger Staffan Isling.

Prognosen för Region Uppsala som helhet är att man kommer att göra ett positivt resultat på 120 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Kontaktperson:
Staffan Isling, regiondirektör, tel 018-611 65 88


 

Akademiska sjukhuset får i uppdrag att ta fram en utvecklad styrmodell. Syftet är att få en ekonomi i balans. Beslutet har fattats av regiondirektör Staffan Isling efter samråd med sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S).

Läs vidare »

​Klart för bygge av nytt kök för patientmaten

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 18:28 CEST

Region Uppsala kommer att uppföra ett nytt produktionskök för patientmaten vid Akademiska sjukhuset. Idag beslutade regionfullmäktige att godkänna att projektet går vidare till genomförande. – Det har tagit lång tid, men nu ser vi fram emot att kunna erbjuda patienterna på Akademiska sjukhuset mat från eget tillagningskök, säger Johan Edstav (MP), ordf för fastighets- och servicenämnden.

​Distriktssköterskemottagning i Morgongåva öppnar igen

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 13:00 CEST

Från måndagen den 20 augusti kommer distriktssköterskemottagningen i Morgongåva att återuppta sin verksamhet efter en längre tids stängning.

​Operationer kan genomföras trots översvämning

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2018 11:08 CEST

Steriltekniska avdelningen vid Akademiska sjukhuset är fortfarande ur bruk, efter den översvämning som uppstod efter söndagens kraftiga regnväder. Trots detta kan operationer genomföras som vanligt, med hjälp från kringliggande sjukhus.

­Vid steriltekniska avdelningen steriliseras all utrustning som används vid operationer och behandlingar vid Akademiska sjukhuset. Under söndagseftermiddagen slogs funktionen ut, sedan vatten trängt in i lokalerna.

- Man har kommit långt i saneringen, men enligt vår bedömning kan det ta ett par dagar innan verksamheten är i drift igen. Därför måste vi säkerställa steriliseringen på annat sätt, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Sjukhuset får nu hjälp med steriliseringen från Lasarettet i Enköping och Västmanlands sjukhus Västerås.

- Vi har haft en fantastisk uppslutning av personal som avbrutit sin semester och jobbat nattetid för att ingen operation ska behöva ställas in på grund av detta. Det är en stor utmaning, men hittills har vi klarat av att lösa detta på ett bra sätt.

Kontaktperson:
Mikael Köhler, chefsläkare, tel 018-611 43 74


 

Steriltekniska avdelningen vid Akademiska sjukhuset är fortfarande ur bruk, efter den översvämning som uppstod efter söndagens kraftiga regnväder. Trots detta kan operationer genomföras som vanligt, med hjälp från kringliggande sjukhus.

Läs vidare »

Översvämning på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2018 18:20 CEST

Det kraftiga skyfallet som drabbade Uppsala under söndagen har lett till översvämning på vissa delar av Akademiska sjukhuset. Översvämningen har drabbat sterilcentralen hårdast och arbetet med att få undan vattnet pågår för fullt.

Den planerade operationsverksamheten på Akademiska sjukhuset förväntas fortlöpa som planerat under måndagen.

Kontaktperson

Claes Juhlin, chefsläkare i beredskap
Telefonnummer: 018 - 611 46 27


 

Det kraftiga skyfallet som drabbade Uppsala under söndagen har lett till översvämning på vissa delar av Akademiska sjukhuset. Översvämningen har drabbat sterilcentralen hårdast och arbetet med att få undan vattnet pågår för fullt.

Läs vidare »

​Utbrott av ehec-smitta i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2018 10:14 CEST

Region Uppsalas smittskyddsenhet utreder just nu ett utbrott av ehec i Enköpings kommun. Hittills finns 19 bekräftade fall och man letar nu tillsammans med Enköpings kommun och Folkhälsomyndigheten efter smittkällan.

Enterohemorragisk E.coli, även kallad ehec, är en bakteriesmitta som kan orsaka kraftiga magsmärtor, diarréer, som kan vara blodiga, och ibland kräkningar. Sjukdomen överförs mellan djur och människor, till exempel efter närkontakt med nötkreatur, eller via livsmedel som förorenats.

Utbrottet i Enköping har pågått sedan början av juli, och även denna vecka har det rapporterats fall.

– Det är bara små barn och deras anhöriga som har insjuknat. Vi spårar nu smittan med hjälp av laboratorieanalyser och intervjuer med de drabbade familjerna, säger Helena Palmgren, t f smittskyddsläkare.

Någon säker smittkälla finns ännu inte, men misstankar har riktats mot Koffsanbadet i Enköping. I avvaktan på att provsvar kommer avråder Enköpings kommun från att man badar där.

– För att skydda sig mot smitta är det viktigt att ha en god hygien, inte minst gäller det små barn, säger Helena Palmgren.

Här följer några råd för att undvika ehec-smitta:

 • Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur eller andra idisslare, som till exempel får och getter
 • Smaka inte på rå köttfärs
 • Genomstek köttfärsen ordentligt. Ehec-bakterier dör snabbt vid ca 70 grader.
 • Skölj grönsaker ordentligt
 • Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött
 • Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker
 • Drick inte opastöriserad mjölk och ät inte färskost gjord på opastöriserad mjölk

Den som misstänker smitta kan vända sig till 1177 Vårdguiden på telefon.


Läs mer

Information på 1177 Vårdguiden om magsjuka

Folkhälsomyndighetens information om ehec

Ytterligare information:

Helena Palmgren, t f smittskyddsläkare, tel 018-611 92 20


 

Region Uppsalas smittskyddsenhet utreder just nu ett utbrott av ehec i Enköpings kommun. Hittills finns 19 bekräftade fall och man letar nu tillsammans med Enköpings kommun och Folkhälsomyndigheten efter smittkällan.

Läs vidare »

Kampanj för unga vuxna om fri tandvård

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 08:50 CEST

Det kostar inget att gå till tandvården fram till året man fyller 23. Det vill Folktandvården öka kunskapen om med filmer i sociala medier.

Kommande evenemang 1 evenemang

16 Sep 11:00

Skördefest på Wik

2018-09-16, 11:00 - 16:00 CEST
Wiks slott

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • jessica.elgenstierna@regionuppsala.se
 • 070-611 39 51
Presschef med placering vid Regionkontoret. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.