Media no image

Flogsta vårdcentral flyttar till Gottsunda

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 15:32 CEST

All verksamhet vid Flogsta vårdcentral kommer att flyttas tillfälligt till lokaler i Gottsunda. Datumet är inte fastställt, men flytten ska göras skyndsamt. Orsaken är problem med inomhusmiljön, som har lett till att ett flertal medarbetare idag är sjukskrivna.

­– Vi beklagar att de listade patienterna nu kan få längre till sin vårdcentral, men vi måste sätta både patienternas och personalens hälsa främst, säger Tord Jansson, planerings- och försörjningschef för Region Uppsalas primärvård.

Verksamheten vid Flogsta vårdcentral tillhandahåller primärvård för drygt 13 000 invånare och har ett 60-tal medarbetare. De nuvarande lokalerna har haft återkommande problem med inomhusmiljön under en följd av år, med mögel, fukt och skadliga ämnen i luften. Åtgärder har vidtagits vid flera tillfällen och för drygt 10 år sedan var vårdcentralen evakuerad. På senare tid har problemen förvärrats, vilket har lett till sjukskrivningar och uppsägningar bland personalen. I mars lämnade huvudskyddsombudet ett föreläggande där man begärde en handlingsplan, som nu har tagits fram.

– Fastighetsägaren som vi hyr lokalen av har haft planera på att renovera, men vi kan inte invänta detta. Vi har nått vägs ände och måste evakuera så fort det är praktiskt möjligt, säger Tord Jansson.

Förutsatt att Region Uppsala och fastighetsägaren kan komma överens, kommer Flogsta vårdcentral att tillfälligt att inrymmas i lokaler i anslutning till Gottsunda centrum, där Gottsunda vårdcentral tidigare låg. När avtalet är klart behöver lokalerna ses över och ställas i ordning för den utlokaliserade vårdcentralen. Det är ännu inte klart hur lång tid detta kommer att ta.

Flogsta vårdcentral håller fortsatt öppet som vanligt fram till flytten. Personalsituationen, med sjukskrivningar och vakanser, medför att tillgången till besökstider kan vara något begränsad.

– Som patient kan det vara bra att känna till att man har rätt att söka vård vid vilken vårdcentral man vill, oavsett var man är listad. Vi tar självklart emot så många vi kan, även under flyttperioden, men det finns också flera andra vårdcentraler i närheten som man kan vända sig till, både Region Uppsalas egna och privata, säger Tord Jansson.

Ytterligare information:
Tord Jansson, planerings- och försörjningschef, Primärvård, Hälsa och habilitering, tel 070-611 26 76


 

All verksamhet vid Flogsta vårdcentral kommer att flyttas tillfälligt till lokaler i Gottsunda. Datumet är inte fastställt, men flytten ska göras skyndsamt. Orsaken är problem med inomhusmiljön, som har lett till att ett flertal medarbetare idag är sjukskrivna.

Läs vidare »
Bmecm3wwwoxuegbgocwd

Fler patienter får trycksår – nu vidtas åtgärder

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 14:00 CEST

Andelen patienter som drabbas av trycksår när de ligger inne för behandling ökar. Det visar en ny mätning som presenteras idag av Sveriges kommuner och landsting. – Vi ser mycket allvarligt på utvecklingen och kommer att arbeta för att vända den snarast. Ingen patient ska behöva få sår för att man ligger på sjukhus, säger Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Media no image

Buss ersätter tåg mellan Uppsala och Arlanda

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 10:00 CEST

Från lördag 21 april kl 12.15 till söndag 22 april kl 12.20 är all tågtrafik inställd på sträckan Uppsala – Arlanda på grund av järnvägsarbeten mellan Uppsala och Knivsta. Bussar ersätter SL-pendeln under denna tid.

Trafikverket utför arbeten på järnvägen mellan Knivsta och Uppsala 21-22 april. Det gör att tågtrafiken på sträckan Arlanda – Uppsala ställs in mellan kl 12.15 den 21 april och kl 12.20 den 22 april.

SL-pendeln ersätts med bussar som körs med två linjer. En busslinje kör direkt Arlanda – Uppsala (linje 40U) och omvänt och den andra busslinjen kör Arlanda – Knivsta – Uppsala (linje 40K) och omvänt. I Knivsta avgår bussarna från hållplats X och i Uppsala hållplats E6/E7. På Arlanda avgår bussarna från Sky city.

Sista ersättningsbussen 40K söderut natt mot söndag 22 april går Uppsala C- Knivsta- Arlanda C- Upplands Väsby – Sollentuna - Solna Station - Solna Centrum- Stockholm C.

Sista ersättningsbussen 40K norrut natt mot söndag 22 april går Märsta-Knivsta- Uppsala C- Storvreta-Vattholma- Skyttorp-Örbyhus-Tobo- Tierp.

Detaljerad information om vilka avgångar som berörs finns på SL:s hemsida sl.se.

Upptåget

Söndag 22 april ersätts Upptågets avgång kl 4.20 från Uppsala till Arlanda och avgången kl. 4.50 från Arlanda till Uppsala med buss.

Längre restid

Ersättningsbussarna har längre restid än tåget och därför uppmanas resenärer som har tid att passa att ta en tidigare avgång.

Ytterligare information: Johan Hammar, tel 018-611 19 74 (UL:s pressjour).


 

Från lördag 21 april kl 12.15 till söndag 22 april kl 12.20 är all tågtrafik inställd på sträckan Uppsala – Arlanda på grund av järnvägsarbeten mellan Uppsala och Knivsta. Bussar ersätter SL-pendeln under denna tid.

Läs vidare »
Media no image

Genomförandebeslut för ny placering av Lasarettet i Enköpings ledningskontor

Nyheter   •   Apr 18, 2018 14:17 CEST

Lasarettets ledningskontor sitter idag placerade i Gula Villan på sjukhusområdet. Lokalerna är inte anpassade till modern kontorsmiljö och det är stora problem med tillgängligheten, det saknas hiss i byggnaden. Syftet med den nya placeringen är att samlokalisera hela sjukhusets ledning i funktionella och för alla tillgängliga gemensamma lokaler.

Därför beslutade fastighets- och servicenämnden att projektet ska starta. Den totala investeringskostnaden för projektet får uppgå till 19,09 miljoner kronor, där 12 miljoner kronor är en fastighetsinvestering gällande ett nytt ventilationssystemen.

Läs mer om besluten från fastighets- och servicenämnden i Uppsnabbat.

​Lasarettets ledningskontor sitter idag placerade i Gula Villan på sjukhusområdet. Lokalerna är inte anpassade till modern kontorsmiljö och det är stora problem med tillgängligheten, det saknas hiss i byggnaden. Syftet med den nya placeringen är att samlokalisera hela sjukhusets ledning i funktionella och för alla tillgängliga gemensamma lokaler.

Läs vidare »
B0pyabore5xqc3ai6uxn
Gkhbpcn4wxktf7cvkx4i

Ny tandvårdsklinik invigd

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 12:01 CEST

​Något helt nytt; inte bara nya lokaler utan i arbetssätt och med fokus på personer med mindre behandlingsbehov. Idag invigdes Folktandvården Stationen intill Uppsala resecentrum. - Vi måste våga testa nytt, annars kommer vi ingenstans, säger tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm.

Vkr2bxprabkodrpzwl7f

UL får uppdrag att ta fram riktlinjer för fler att bygga väderskydd

Nyheter   •   Apr 17, 2018 17:18 CEST

Kollektivtrafikförvaltningen UL får i uppdrag att ta fram riktlinjer för samverkan med andra när det gäller byggandet av väderskydd vid hållplatser. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 17 april.

Media no image

Inriktningsbeslut för Mälardalsregionens framtida tågtrafik

Nyheter   •   Apr 17, 2018 17:15 CEST

Mälabs inriktningsbeslut för den framtida regionala tågtrafiken i Mälardalsregionen godkändes av kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 17 april.

– Regionaltågstrafiken i Mälardalsregionen är mycket viktig för regionens fortsatta positiva utveckling och utöver att godkänna inriktningsbeslutet som fattats av Mälab tillägga att uppehållsbilden för trafikering inom Uppsala län ska minst vara i nivå med det som angavs i samverkansavtalet för etapp 1, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Inriktningsbeslutet för Etapp 2 som avser tiden från år 2022 har väldigt bra förslag på åtgärder och tar upp de stora och viktiga utvecklingsvägarna som gör Mälardalsregionen attraktiv för människor och verksamheter i framtiden, säger Bertil Kinnunen.

Redan hösten 2012 ingick de kollektivtrafikansvariga i Stockholm – Mälardalsregionen en avsiktsförklaring att etablera ny regiontågstrafik med ett storregionalt stomnät för arbets- och vardagsresande. År 2014 ingick de sex parterna ett samverkansavtal, fattade beslut om allmän trafikplikt och uppdrog åt Mälab att teckna avtal om allmän trafikplikt. Beslut fattades också att uppdra åt Transitio att anskaffa nya regionaltåg.

Inriktningsbeslutet för Etapp 2 avser tiden från 2022, en bortre tidsgräns är inte fastställd ännu. Utgångspunkten är att vidareutveckla trafiken i riktning mot den trafik som pekas ut i avsiktsförklaringen och En Bättre Sits Storregional systemanalys. Det innebär:

  • Fylla ut kvarvarande luckor i trafikutbudet i syfte att nå stomtrafik med timmestrafik hela trafikdygnet ca 06–23 och insatståg i rusningstid ca 3 timmar morgon och eftermiddag/kväll.
  • En generell ambitionshöjning för helgtrafiken
  • Etablera genomgående trafik i Stockholm i syfte att knyta Arlanda och Uppsala närmare södra Storstockholm, Östergötland och sydvästra Mälardalen
  • Skapa kortare restider mellan nodstäderna genom att komplettera stomtrafiken med snabbare förbindelser som inte stannar på alla stationer.
  • Säkerställa regionala förbindelser motsvarande Ostpendeln i stråket Gävle – Tierp – Uppsala – Knivsta – Arlanda – Stockholm – Flemingsberg – Södertälje – Norrköping – Linköping.

Etapp 2 omfattar också en utveckling av Movingo-konceptet med ett utökat biljettsortiment.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Mälabs inriktningsbeslut för den framtida regionala tågtrafiken i Mälardalsregionen godkändes av kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 17 april.

Läs vidare »
Vkr2bxprabkodrpzwl7f

Fritt resande för skolungdomar under sommaren

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 16:31 CEST

I sommar får alla skolelever som gått ut årskurs 6, 7, 8 och 9 samt årskurs 1 och 2 i gymnasiet kostnadsfritt resa med UL:s buss- och tågtrafik. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 17 april.

Wofzl7wyy6osdzjw7vri

Regeringens vårbudget ger 15 miljoner till förbättrad tillgänglighet i vården

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 14:19 CEST

​Regeringen kommer att lägga totalt 400 miljoner kronor på att förbättra tillgängligheten i förslaget till vårändringsbudget, som presenteras inom kort. Det beskedet lämnades idag. För Region Uppsalas del innebär det ett tillskott på 15 miljoner kronor för 2018.

Scotim9gzirysqilbwtr
Gx6qgo4vtozxfqnet8jl

Regionalt exportcenter invigdes av Mikael Damberg (S)

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 14:00 CEST

Idag invigdes Regionalt exportcenter i Uppsala av närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Syftet är att det ska bli lättare för länets småföretag att komma ut på internationella marknader. Målet är att 500 fler företag i länet ska göra internationella affärer år 2020 jämfört med 2017.

Kommande evenemang 1 evenemang

19 Maj 11:00

Wikdagen

2018-05-19, 11:00 - 18:00 CEST
Wiks folkhögskola och Wiks slott

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jessictja.bzbrelgejdxkqvnsactigrplerdiblmcngpituhnxmxqmwnaqazskg@rapegionunrppbhsala.se
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid Regionkontoret. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.