Följ Region Uppsala

Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

Mer psykologisk behandling ska ges vid vårdcentraler

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 10:17 CEST

Vårdcentralerna i länet ska få mer resurser för att själva kunna erbjuda psykologisk behandling. I går beslutade vårdstyrelsen att ändra villkoren för vårdcentraler och psykoterapeuter.

Psykiatrin på Akademiska sjukhuset kompenseras

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2015 16:50 CEST

​Akademiska sjukhusets verksamhetsområde Psykiatri ska kompenseras med 3,5 miljoner kronor för år 2015 och med 3,5 miljoner kronor för år 2016. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen vid dagens sammanträde.

​​Landstinget ska ta fram handlingsplan mot psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2015 17:24 CET

Landstinget ska ta fram en handlingsplan mot psykisk ohälsa. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag. – Arbetet mot psykisk ohälsa är en prioriterad fråga. Det här är första steget för att ta ett helhetsgrepp över den aktuella situationen och staka ut riktningen för de kommande årens intensiva arbete, säger Malena Ranch (MP), 1:e vice ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

​​Psykiatrin i Uppsala toppar nationell ranking

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 14:00 CET

Psykiatrin i Uppsala län rankas bäst i landet, enligt Öppna jämförelser 2014, en årligt återkommande nationell utvärdering av hälso- och sjukvården från SKL och Socialstyrelsen.

Nyheter 1 träff

​Landstinget ser över möjligheten att göra psykiatrijournal tillgänglig

Nyheter   •   Feb 23, 2015 17:10 CET

Landstinget ska göra en risk- och konsekvensbedömning inför ett eventuellt ställningstagande till vilka delar av psykiatrin och vilka delar av journalen som kan göras tillgängliga via nätet. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Evenemang 1 träff

Funktionsnedsättning som kompetens i arbetslivet - presentation av projekt

Evenemang   •   Aug 22, 2017 14:41 CEST

Företrädare för nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) presenterar projektet Peer Support. Syftet är att skapa en ny yrkesroll inom vård och omsorg: att vara professionell stödperson inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Det hela bygger på att stödpersonen ska ha egen erfarenhet av funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

2017-08-30, 18:00 - 20:00 CEST

Infoteket om funktionshinder, S:t Johannesgatan 28 A, Uppsala