Följ Region Uppsala

Vårdcentraler med många arbetslösa patienter får högre ersättning

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 13:39 CEST

Vårdcentraler vars patienter är socioekonomiskt tungt belastade ska få högre ersättning än vårdcentraler vars patienter kommer från mer gynnsamma förhållanden. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag.

– Hälsan är inte jämlik. Vårdcentraler har olika förutsättningar, beroende på vad man har för patienter. Nu blir det mer rättvist, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Beslutet innebär att ersättningssystemet för primärvården ändras. Idag får vårdcentralerna ersättning utifrån åldersstrukturen i patientgruppen. I det nya systemet tar man också hänsyn till socioekonomiska faktorer.

För att kunna jämföra vårdcentralerna med varandra används ett nyckeltal, CNI (Care Need Index). Detta tal räknas ut med hjälp av på sju faktorer där det finns ett bevisat samband med ökad sjuklighet:

  • arbetslöshetbarn under 5 år
  • född utanför EU
  • ensamstående förälder med barn under 17 år
  • ensamstående över 65 år
  • att ha flyttat det senaste året
  • låg utbildning.


Vårdcentraler med ett högt CNI kommer att få högre ersättning medan vårdcentraler med lågt CNI kan väntas få minskade resurser. Totalkostnaden för landstinget förblir densamma. CNI-ersättningen utgör 10 procent av vårdcentralernas ersättning per listad patient under 2015 för att höjas till 15 procent följande år.

Exempel på vårdcentraler som kommer att mer pengar efter ändringen är Gottsunda som får höjd ersättning med cirka 1,3 miljoner kronor per år, Capio vårdcentral Liljeforstorg (+ 840 000 kr) och Nyby vårdcentral Aleris (+460 000 kr).

Vårdcentraler som får minskad ersättning är bland annat Bålstadoktorn Praktikertjänst (-480 000 kr), Kåbohälsan (-350 000 kr) och Aros läkarmottagning (-340 000 kr).

Ändringen i ersättningssystemet börjar gälla 1 januari 2015.

(S) och (MP) yrkade på att CNI skulle vara 15 procent av ersättningen redan från start. Detta avslogs

Mer information:
Anna-Karin Klomp (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-611 60 82
Björn Larsson, budgetchef, tel 070-611 46 70