Följ Region Uppsala

Uppdrag för Akademiska och Lasarettet i Enköping klara

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 15:11 CET

Idag fattade sjukhusstyrelsen beslut om hur uppdragen för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska se ut under de kommande åren.

– Det är bra att vi nu har en styrelse som har ett helhetsansvar för sjukhusen. Det gör det möjligt för oss förtroendevalda att få mer kunskap och fatta bättre beslut, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Vid årsskiftet ändrades landstingets politiska organisation och det är första gången den nya sjukhusstyrelsen fattar beslut om sjukhusens uppdrag. Tidigare har det funnits vårdöverenskommelser, men dessa har endast omfattat en del av sjukhusens verksamhet. I de nya uppdragen ingår nu även forskning, utveckling, utbildning, kompetensförsörjning och intäkter från riks- och regionvård.

Sjukhusstyrelsen ställde sig bakom ett förslag till budget för Akademiska sjukhuset, där Akademiska sjukhuset medges att gå med 100 miljoner kronor i underskott under 2016.

– Självklart hade det bästa varit en budget helt i balans, men i det ekonomiska läget vi befinner oss är det inte realistiskt. Akademiska sjukhuset får nu en tidsfrist för att kunna beta av underskotten under kommande år. Det handlar om att klara budgeten, utan att göra avkall på kvaliteten, säger Vivianne Macdisi.

– Det är viktigt att vi är överens över blockgränserna om att ta ett gemensamt ansvar för att få ordning och reda i sjukhusens uppdrag och budget.

Landstingsstyrelsen ska nu ta ställning till sjukhusstyrelsens förslag att Akademiska sjukhuset ska få gå med 100 miljoner kronor i underskott. Det slutgiltiga beslutet fattas av landstingsfullmäktige i februari.

(V) yrkade på att budgeten ska kompletteras med konsekvensbeskrivning och produktionsbudget kopplat till vårdbehov och vårdköer. De förordade också att sjukhusstyrelsen ska beviljas ett tillskott på 100 miljoner kronor i stället för att medges ett underskott. Yrkandena avslogs.

Kontaktperson:
Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55