Följ Region Uppsala

Unik studie om äldre invandrares syn på tandhälsa

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 07:20 CET

Eva Olerud, sjukhustandläkare, har undersökt hur de som invandrat sent i livet ser på sin tandhälsa. - Det handlar om att ha en god livskvalitet, säger hon.

Äldre utlandsfödda är oftare tandlösa, har mer munbesvär och går till tandvården mer sällan än övrig svensk befolkning. Som förklaring nämns ekonomi, språkbrister och lågt förtroende för tandvården. Det visar en unik studie från Folktandvården Uppsala län.

Studien, som både är kvalitativ och kvantitativ, har pågått under tre år och är den första i sitt slag.
- Syftet var att få veta hur utlandsföddas tandstatus ser ut och hur vi ger dem en bättre livskvalitet, säger Eva Olerud, en av författarna.

Deltagarna kontaktades via träffpunkter. 42 personer erbjöds en gratis undersökning och 13 personer djupintervjuades.

- Vi vet inte hur representativt vårt resultat är. Det finns såklart skillnader mellan olika länder men vi vet att tandhälsa är starkt förknippat med socio-ekonomisk bakgrund. De som deltog hade bättre tandhälsa än vad vi förväntat oss. Kanske var det därför de kom.

Ändå var nästan var femte deltagare helt tandlös, de allra flesta kvinnor.

- Det förebyggande besöket är ingen tradition i många länder. Där går man bara när man har ont och när karies och tandlossning har gått för långt. Då blir tänderna utdragna, säger Eva Olerud.

Viktiga faktorer

Ur intervjuerna framkom ett antal faktorer som påverkar synen på sin egen tandhälsa och relationen till tandvården; tidigare erfarenheter av tandvård, attityd till sin munhälsa och eget ansvar, samt hinder som ekonomi, språk och förtroende. Av dessa tror Eva Olerud att språket och ökad kunskap är de viktigaste faktorerna för bättre munhälsa.

- Vår information i skolan är otroligt viktig. Där når vi alla, inte minst barnen och deras föräldrar. Men de äldre är svårare och nå. De lever väldigt isolerat och det är svårt att komma till.

- Det handlar ju inte bara om tänderna utan om en god livskvalitet, där tänderna är en del. Det viktiga är att kunna visa sig ute och le utan skam.

Studien presenteras på Odontologisk Riksstämma & Swedental på torsdag den 17 november. Studien är gjord inom ramen för kunskapscentrum för äldretandvård, tillsammans med Marie-Louise Hagman Gustavsson och Pia Gabre. Studien finns att läsa i sin helhet under relaterade dokument.

För mer information, Eva Olerud 070-2040728.