Följ Region Uppsala

Två metoder föreslås för patientmaten vid Akademiska

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2016 17:18 CET

Landstingsstyrelsen föreslår att två tillagningsmetoder ska användas för patientmaten på Akademiska sjukhuset. De flesta patienter kommer att få färdiga matportioner som värms upp på avdelningen. Men patienter inom psykiatrin och geriatriken ska kunna få varmserverad mat.

– Vi har fått fram en bra lösning som tar hänsyn till varierande behov för olika patientgrupper, säger Johan Edstav (MP), förste vice ordförande i landstingsstyrelsen.

Landstinget har tidigare beslutat att säga upp det nuvarande kostavtalet med Västmanland och att bygga ett nytt tillagningskök på Akademiska sjukhuset. Under 2015 har landstinget gjort en fördjupad utredning om produktions-och leveransmetod för patientmaten.

– Vi har velat hitta det produktions- och distributionssätt som skapar bästa möjliga patientnytta, och som också uppfyller höga hygien- och säkerhetskrav och landstingets miljömål, säger Johan Edstav.

Vid dagens sammanträde tog landstingsstyrelsen ställning i frågan. Styrelsens förslag är att en kombination av metoder ska användas. Den största delen av patienterna kommer att få mat enligt den så kallade 1,2,3 servé-modellen. Det innebär att maten direkt efter att den lagats till läggs upp i portioner på porslinstallrikar, som kyls ner för att senare värmas upp på vårdavdelningen. Patienter som vårdas på psykiatriska och geriatriska avdelningar kommer även att erbjudas varmserverad mat. Varmserverad mat ska också serveras i personalrestaurangen.

– Maten som serveras på sjukhuset är inte bara till för att patienterna ska bli mätta, det är en del av vården och viktig för tillfrisknandet. Därför vi har utrett frågan grundligt, säger Johan Edstav.

Landstingsstyrelsen föreslår också att en förstudie ska genomföras för ett nytt produktionskök som är anpassat för de olika tillagningsmetoderna.

I den utredning som har gjorts föreslås att det ska finnas måltidsvärdar på vårdavdelningarna. Landstingsdirektören fick i uppdrag att utreda hur måltidsvärdar och annan vårdnära service kan samordnas och finansieras.

Beslut om patientmaten och produktionsköket kommer att fattas av landstingsfullmäktige.

(M), (L) och (KD) reserverade sig efter att först ha yrkat på att ärendet skulle återremitteras. De efterfrågade en uppdaterad ekonomisk kalkyl, en utredning när det gäller miljöpåverkan och att samtliga ledamöter ska få en redogörelse för den nuvarande tillagningsmetoden och resultatet från den senaste patientmatsenkäten.


Ytterligare information:
Johan Edstav (MP), förste vice ordf landstingsstyrelsen, tel 070-611 00 77