Följ Region Uppsala

​Teamarbete och telemedicin ska säkra BUP i norra länsdelen

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2016 07:45 CET

Ett gemensamt vårdteam inom BUP införs för Östhammar och Tierp. Det ska också göras en satsning på telemedicin, som innebär att invånarna kan få tillgång till specialistkompetensen vid Akademiska sjukhuset. Syftet är att säkra tillgången till barn- och ungdomspsykiatrisk vård i den norra länsdelen.

Beslutet att förändra organisationen för BUP har tagits på verksamhetsnivå, men ansvariga politiker ställer sig bakom beslutet. Förändringen görs bland annat mot bakgrunden av svårigheterna att rekrytera personal och att man vill skapa en jämlik vård i hela länet.

– Det ska vara en jämlik vård i hela länet. Att använda modern teknik och ett mobilt arbetssätt är bra sätt att åstadkomma det, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Mottagningarna i Östhammar och Tierp kommer att ha öppet två till tre dagar i veckan. Detta kommer att kompletteras med en satsning på telemedicin där patienter, när det är lämpligt, kan konsultera psykiatriker vid Akademiska sjukhuset via videokonferens.

För patienterna kommer det inte att märkas någon större skillnad mot hur BUP fungerar idag. De har tillgång till vård på samma nivå som tidigare.

– Vi ser detta som ett sätt att stärka den öppna psykiatriska verksamheten i kommunen. Det är av största vikt att medborgarna får en trygg och säker vård på hemmaplan, säger Margareta Widén, 1:e vice ordf i kommunstyrelsen i Östhammars kommun.

Den nya organisationen börjar gälla den 21 mars.

Ytterligare information:

Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55
Margareta Widén-Berggren (S), 1:e vice ordf kommunstyrelsen Östhammar, tel  070-560 38 90
Sven Ernstsson, sektionschef för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Akademiska sjukhuset, tel 076-724 85 01