Följ Region Uppsala

​Stora skillnader i väntetider på akuten

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2015 10:30 CEST

Det skiljer mycket i väntetiderna vid akutmottagningarna i Uppsala län. Det visar en undersökning från Sveriges kommuner och landsting som presenteras idag. 

Vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping uppger nästan var fjärde patient att de väntat mer än sex timmar, medan 96 procent av patienterna vid Ortopedakuten uppgav att de fick vård inom fyra timmar.

– Undersökningen bekräftar det vi vet sedan tidigare, att vi behöver utveckla akutsjukvården och skapa ett sammanhållet akutcentrum på Akademiska, med egna specialistläkare och en primärvårdsakut i direkt anslutning, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Samtliga landsting i Sverige har deltagit i den nationella patientenkäten för akutsjukvård. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur patienterna upplever kvaliteten inom akutsjukvården och att utveckla verksamheten

Under oktober 2014 fick 1 300 patienter som besökte akutmottagningarna vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Ortopedakuten vid Samariterhemmet besvara ett frågeformulär. De fick sätta omdömen på vården de fått när det gällde bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende upplevd nytta och om de skulle kunna rekommendera vårdgivaren.

Tillgänglighet, det vill säga hur länge man får vänta på att få vård, är ett av de områden som tillmäts störst betydelse av patienterna. Landstingets sammanlagda resultat har försämrats något jämfört med den mätning som gjordes 2012.

– Det är en oroväckande utveckling. Särskilt allvarligt ser vi på situationen för multisjuka äldre. De ska inte behöva riskera att sitta i många timmar på akuten. Vi vill satsa på närvård och mobila sjukvårsteam, så att de kan erbjudas snabb vård utan att behöva besöka akutmottagningen, säger Vivianne Macdisi.

Av undersökningen framgår också att många patienter saknar information om i vilken ordning patienterna tas emot och löpande information om ungefärliga beräknade väntetider.

– Det här är ett område som vi vill utveckla, säger Charlotta Thermaenius Nordgren, tf verksamhetschef för akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset och fortsätter:

– De flesta patienter har förståelse för att de som är allra sjukast måste gå före. Vi behöver bli bättre på att informera om hur systemet fungerar och vilka prioriteringar som görs.

Mätning av ambulanssjukvården
Landstinget i Uppsala län har som ett av fyra landsting också deltagit i en mätning om vad patienterna anser om ambulanssjukvården. Patienterna är överlag mycket nöjda både med hur de blivit bemötta av larmoperatörerna och hur de omhändertagits av ambulanspersonalen. Inom de flesta områden ligger Landstinget i Uppsala län på eller strax över genomsnittet.

Läs mer:
Resultat från nationell patientenkät akut- och ambulanssjukvård

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-890 81 55

Charlotta Thermaenius Nordgren, tf verksamhetschef akutsjukvården, Akademiska sjukhuset, tel 070-649 95 99

Henrik Andréasson, utredare, hälso- och sjukvårdsavdelningen tel 018-611 61 12