Följ Region Uppsala

Stenhagen kan få vårdcentral 2016

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2015 16:08 CEST

Primärvården planerar att etablera en filial till Flogsta vårdcentral i Stenhagen hösten 2016. På måndagen godkände produktionsstyrelsen att man går vidare med planerna.

Primärvården har under en längre tid letat efter möjligheter att etablera en vårdcentral i Stenhagens centrum. Stenhagen har en stor befolkning och området byggs ut. Primärvården har idag många patienter i Stenhagen, varav de flesta är listade på Flogsta vårdcentral.

Nu erbjuder Uppsalahem en lokal på cirka 400 kvadratmeter och landstinget för diskussioner om att få hyra denna. Lokalen skulle i så fall vara klar för inflyttning hösten 2016.

- Jag är mycket glad över att vi nu är ett steg närmare att etablera Stenhagens vårdcentral centralt i Stenhagen. Vi planerar att vårdcentralen ska rymma även mödrahälsovård, barnavårdscentral och sjukgymnastik, säger Anne Eriksson, verksamhetschef för Flogsta vårdcentral.

­- Läget för den aktuella lokalen är centralt och lättillgängligt i området, vilket känns väldigt bra.

Hittills har landstinget inte lyckats få fram en lokal i Stenhagens centrum som är tillräckligt stor för att rymma en fullstor vårdcentral. Den aktuella lokalen är lämplig för att öppna en filial till Flogsta vårdcentral. Detta skulle innebära att patienterna i Stenhagen kan erbjudas vård på närmare håll, samtidigt som Flogsta vårdcentral avlastas.

Produktionsstyrelsen godkände att Primärvården fortsätter och fördjupar planeringsarbetet. Styrelsen gav också primärvårdsdirektören i uppdrag att fortsätta verka för en fullstor egen vårdcentral i detta område, i enlighet med majoritetsprogrammet för landstinget 2014-2018.

Ytterligare information:
Verksamhetschef Anne Eriksson, Primärvården, tel 018-611 76 85