Följ Region Uppsala

​Sprututbytesmottagning öppnar i november

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 08:14 CEST

I början av november öppnar Landstinget i Uppsala län en mottagning för sprututbyte för missbrukare. Mottagningen, som fått namnet "Sprutbytet",  kommer att ligga på Märstagatan i Uppsala, i samma hus som husläkarmottagningen för hemlösa.

– Det här kan minska smittspridningen för en utsatt grupp. Regeringen föreslog nyligen åtgärder för att införa sprututbytesverksamhet i hela landet. Vi ligger steget före, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Förslaget att starta sprututbytesverksamhet i Uppsala län fördes fram i en motion 2013, som antogs av landstingsfullmäktige våren 2015. Nyligen godkändes landstingets ansökan av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Landstinget har nu rekryterat personal och lokalerna håller på att ställas i ordning.

– Vi har arbetat i många år för att införa sprututbyte i Uppsala län. Det har varit en lång process, som har involverat både landstinget och länets kommuner. Jag är glad att mottagningen nu äntligen kommer att öppna, säger Malena Ranch (MP).

År 2011 lade den statliga Missbruksutredningen fram sitt betänkande. Av den framgår att det finns vetenskapligt stöd för att sprututbytesverksamhet leder till minskad spridning av hiv. Enligt utredningen är det också dokumenterat att verksamheten kan motivera till frivillig behandling av drogberoende. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och internationella organisationer har rekommenderat sprututbyte som en effektiv åtgärd.

I debatten har det framförts farhågor om att sprututbyte kan motverka arbetet för att hjälpa missbrukare att bli drogfria, men Malena Ranch framhåller att det tvärtom kan vara ett steg på vägen.

– Verksamheten ska ha en dörr öppen mot vård och behandling och motivera patienterna till drogfrihet. Det kommer att finnas till exempel hälsorådgivning av läkare, motiverande samtal och möjligheter att få vaccinationer och testa sig, säger Malena Ranch.

Sprutbytet kommer att ha öppet fem dagar i veckan och tar emot missbrukare som är 20 år och äldre. I regeringens proposition föreslås att åldersgränsen sänks till 18 år.

Ytterligare information:

Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Charlotta Nordgren Thermaenius, verksamhetschef, tel 018-611 62 98