Följ Region Uppsala

Skärpta krav i landstingets nya miljöprogram

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 13:15 CEST

Minskad användning av engångsartiklar, solceller på taken och fler videomöten på distans för att minska på resorna. Det är några av de miljöåtgärder som landstinget planerar under de närmaste åren.

– Vi ligger långt framme inom flera områden och nu höjer vi ribban lite till – inte genom att satsa mer pengar, utan genom att välja smartare lösningar säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M).

Det nya miljöprogrammet gäller från 2015-2018 och innehåller mål och åtgärder inom tre huvudområden:

minskad klimatpåverkan (transporter, energi, förbrukningsmaterial)hälsosam och giftfri miljö (kemikalier, läkemedel, livsmedel och textilier)hållbar och effektiv resursanvändning (miljöanpassade fastigheter, avfall och biologisk mångfald).

En nyhet jämfört med tidigare miljöprogram är att landstinget satt upp mål för att minska användningen av förbrukningsvaror. Användningen av engångsprodukter inom vården har ökat på senare år. Merparten av produkterna är tillverkade av plast, vilket ger stora avfallsmängder som tas om hand och som också har klimatpåverkan genom koldioxidutsläpp.

– Engångsprodukter behövs ibland av hygien- och säkerhetsskäl. Men det går att minska på svinn och överanvändning. Materialval kan också spela roll. Till exempel har medicinbägare av papper åtta gånger lägre klimatpåverkan än medicinbägare av plast, samtidigt är de några ören billigare. Därför är målet satt till att minska användningen med 15 procent till 2018, säger Marta Fallgren, miljöchef i landstinget.

Ett annat mål är att koldioxidutsläppen från resor ska minska. Tjänsteresor ska så långt det är möjligt ersättas med videomöten, men även patienternas resor till och från vården ska minska.

– Om man fortsätter att utveckla telemedicin och distansmöten kan patienterna i ökad utsträckning få vård nära hemorten. På det sättet sparar vi både miljö, restid och pengar, säger Marta Fallgren.

När det gäller energiförbrukning kommer det att ställas höga krav på alla nya byggnader. Landstinget ska också installera solceller på taken på landstingets fastigheter, När det gäller energiförbrukning kommer det att ställas höga krav på alla nya byggnader. Landstinget ska också installera solceller på taken på landstingets fastigheter, cirka 20 tak på Akademiska sjukhusets område och cirka 18 tak på fastigheter i övriga länet.

Landstingsstyrelsen godkände miljöprogrammet. (V) och (MP) lämnade yrkanden som avslogs, bland annat om att höja andelen ekologiska livsmedel.

Det slutgiltiga beslutet tas vid landstingsfullmäktiges junisammanträde.

Mer information:
Erik Weiman (M), ordförande landstingsstyrelsen, tel 070-691 60 26
Marta Fallgren, miljöchef, tel 070-611 36 94