Följ Region Uppsala

​Säkerhetsuppdatering utlöste journalstopp

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2016 11:27 CEST

Det var en säkerhetsuppdatering i Windows som utlöste stoppet i landstingets journalsystem. Det framgår av incidentrapporten, som nu är klar.

– Det är bra att vi har fått den tekniska delen utredd, så att vi kan dra lärdomar och undvika att det händer igen, säger landstingsdirektör Staffan Isling.

Mellan den 31 augusti och 4 september låg landstingets journalsystem Cosmic nere och hälso- och sjukvården fick gå över till reservrutiner. Nu är den tekniska undersökningen klar. Landstinget har i samarbete med leverantörerna Cambio och Microsoft kartlagt vad som hände, vilka orsakerna till stoppet var och vilka åtgärder som gjorde att systemet började fungera igen.

Enligt rapporten handlade problemet om den interna kommunikationen mellan olika delar i det tekniska systemet. Inloggningen blev alltför långsam, vilket gjorde att användarna inte kunde komma åt systemet.

– Det var infrastrukturen runt Cosmic, inte systemet i sig, som orsakade avbrottet. Vi har också helt kunnat utesluta att det rör sig om någon form av sabotage, säger Johan Lindqvist, tf IT-direktör.

Slutsatsen i rapporten är att både landstinget och Cambio behöver förbereda systemförändringar på ett bättre sätt och utöka testarbetet.

– Det finns redan idag bra processer runt detta, men det finns anledning att förbättra det ytterligare och ge det mer tid, säger Johan Lindqvist.

Landstinget kommer även att göra en bredare utredning av händelsen och gå igenom hur till exempel avbrottsrutiner och samverkan med olika vårdgivare har fungerat. Utredningen ska vara klar senast i februari 2017.

Statens haverikommission har också tittat på ärendet, men beslutat att inte utreda avbrottet. I beslutet konstaterar de att landstinget har haft rutiner för en sådan här händelse och att dessa verkar ha fungerat tillfredsställande

Ytterligare information:
Staffan Isling, landstingsdirektör, tel 070-611 25 51
Johan Lindquist, tf IT-direktör, tel 018-611 30 88