Följ Region Uppsala

​Rekordmånga operationer under 2014

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2015 11:30 CET

Akademiska sjukhuset genomförde fler operationer under 2014 än någonsin tidigare. Det framgår av landstingets bokslut, som offentliggjordes idag.

– Vården går på högvarv för att möta de ökade behoven, men det medför också ökade kostnader. Det här blir en stor utmaning för landstinget att hantera framöver, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Tillgängligheten inom specialistvården förbättrades under 2014 och landstinget låg vid årets slut bättre till än riksgenomsnittet när det gäller kötiden till operation inom vårdgarantin.

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping tog emot betydligt fler patienter jämfört med föregående år. Inom den landstingsdrivna primärvården ökade antalet sjuksköterskebesök kraftigt sedan man infört drop-in-mottagning.

Landstinget redovisar ett positivt resultat på 1,6 miljarder kronor. Detta är en effekt av försäljningen av Ulleråker till Uppsala kommun. Om man bortser från denna engångsintäkt är resultatet minus 34 miljoner kronor, vilket till stor del förklaras av ett underskott på Akademiska sjukhuset. Det sammanlagda resultatet för hälso- och sjukvården uppgår till minus 168 miljoner kronor medan kollektivtrafiken går med 15 miljoner kronor plus.

Landstingets nettokostnadsutveckling för 2014 var 5,5 procent.

– Detta är långt över det budgeterade 3,1 procent och det kommer att bli en utmaning att vända utvecklingen med tanke på kommande fastighetsinvesteringar, växande vårdbehov och stigande pensionskostnader, säger landstingets ekonomidirektör Gustaf af Ugglas.

Landstinget hade vid årets slut 11 200 anställda, vilket är en ökning med 148 personer jämfört med föregående år. Ökningen beror på att landstinget har lyckats rekrytera mer hälso- och sjukvårdspersonal.

Landstingets årsredovisning läggs fram vid landstingsstyrelsens sammanträde den 31 mars.

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14
Gustaf af Ugglas, ekonomidirektör, tel 070-233 35 69