Följ Region Uppsala

Positivt ekonomiskt resultat för kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2013 11:30 CEST

Kollektivtrafikförvaltningen redovisar ett positivt resultat i delårsrapporten för årets första åtta månader. Även helårsprognosen visar på ett överskott mot budget. Den informationen redovisades för kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet i dag 10 oktober.

– Tack vare högre intäkter än budgeterat och en gynnsam kostnadsutveckling kan kollektivtrafiknämnden konstatera att det ekonomiska resultatet för kollektivtrafiken ser positivt ut, säger Johan Örjes, ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Totalt redovisas ett överskott på drygt 33 miljoner kr för perioden januari-august i år. Främsta skälen är att biljettintäkterna är högre än budgeterat och att kostnadsutvecklingen för drivmedel varit gynnsam.

I delårsrapporten redovisas också en prognos för hela 2013. Den pekar på ett överskott på ca 30 miljoner kr för kollektivtrafikförvaltningen.