Följ Region Uppsala

Överenskommelse klar med SOS Alarm om ambulansdirigering

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2013 11:36 CEST

Landstingen i Sörmland, Västmanland, Uppsala län och Region Gotland har enats om ett avtal med SOS Alarm om att ta över ambulansdirigeringen från och med den 1 december 2013.

– Vi är överens och har slutit en överenskommelse med SOS Alarm kring ambulansdirigeringen med en avtalsperiod på 1,5 år. Nu säkrar vi den samhällsviktiga tjänsten för våra invånare, säger landstingsrådet Nina Lagh (M).

Tjänsten från SOS Alarm har direktupphandlats. Kostnaden för hela avtalsperioden för Landstinget i Uppsala län är 19,3 miljoner kronor.

För att säkerställa att övergången sker smidigt kommer tjänsterna införlivas i SOS Alarms befintliga struktur. Det innebär att ambulansdirigeringen för Landstinget i Uppsala län kommer att ske från Stockholm.

Om medarbetare hos Medhelp riskerar att bli uppsagda finns det möjligheter till anställning vid SOS Alarm och Landstinget i Uppsala län.

– Vi är naturligtvis intresserade av att rekrytera sjuksköterskor till våra verksamheter. Vi är öppna för dialog med medarbetarna hos Medhelp, säger Lennart Persson, sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset.

Mer information:
Nina Lagh (M), landstingsråd, 070-611 07 06
Jens Larsson, chefsjurist, tel 070-611 01 79