Följ Region Uppsala

Nytt hus vid Akademiska sätter patienterna i centrum

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2013 13:12 CEST

Akademiska sjukhuset kan få en helt ny byggnad för vård och behandling. Idag godkände produktionsstyrelsen den så kallade programhandlingen för huset.

­– Det här är ett stort steg för Akademiska sjukhuset och för Uppsala län. Det är nu vi bygger framtidens sjukvård, där patientens behov alltid står i centrum, säger Lina Nordquist (FP), ordförande i produktionsstyrelsen.

Det nya huset är tänkt att inrymma en rad verksamheter, med bland annat vård- och mottagningsrum, operationssalar, röntgen och radiologi. Det kommer också att fungera som evakueringsbyggnad under tiden som andra renoverings- och ombyggnadsarbeten pågår. Placeringen blir nära Dag Hammarskölds väg. Enligt planen ska huset stå klar i slutet av 2016.­

– Hela Akademiska sjukhuset genomgår en förvandling, men det här är det enskilt största projektet och det som kommer att bli mest påtagligt synligt för allmänheten. Men det viktigaste är inte huset i sig, utan de möjligheter det ger att utveckla vården, säger Lina Nordquist.

Ett exempel på hur man tänkt i nya banor är att alla 96 vårdrum byggs som så kallade enpatientrum.

– Vi vill att så många rum som möjligt på Akademiska sjukhuset i framtiden ska vara för en patient. Det ger patienterna mer integritet och minskar risken för smittspridning och fallskador, säger Lina Nordquist.

Produktionsstyrelsens beslut idag innebär inte det att det är klart att byggnaden ska uppföras.

Nästa steg i beslutsprocessen är att landstingsstyrelsen den 28 oktober tar ställning till om fastighetsförnyelsen ligger i linje med landstingets strategiska inriktning.

Det definitiva beslutet om det ska uppföras en ny vård- och behandlingsbyggnad fattas av landstingsfullmäktige den 20 november.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och ansåg att produktionsstyrelsens beslut företgriper landstingsfullmäktiges beslut.

Mer information:
Lina Nordquist (FP), ordf produktionsstyrelsen, tel 0709-946 770
Thord Hägg, förvaltningsdirektör, Landstingsservice, tel 018-611 65 94, 070-611 02 13