Följ Region Uppsala

Nyinrättat team ska arbeta för ökad patientsäkerhet

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2015 12:04 CEST

Nu gör Landstinget i Uppsala län en satsning för att höja patientsäkerheten. Ett särskilt patientsäkerhetsteam har i dagarna inrättats, med uppdrag att samordna patientsäkerhetsarbetet i landstinget i syfte att minska vårdskadorna.

– Landstinget har under de senaste åren legat under riksgenomsnittet i nationella jämförelser. Att öka patientsäkerheten är en prioriterad fråga i landstingsplanen. Genom den här satsningen tar vi ett samlat grepp för att få en ändring, säger hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S).

Vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 28 april presenteras landstingets patientsäkerhetsberättelse för 2014. Där beskrivs flera åtgärder som landstinget kommer att vidta under 2015.

En av satsningarna är att landstinget har inrättat ett patientsäkerhetsteam. Teamet tillhör organisatoriskt landstingets ledningskontor, men har ett nära samarbete med chefläkarna vid landstingets vårdverksamheter.

– Det görs redan mycket för att öka patientsäkerheten, men vi har saknat en samordning. Nu kan vi få mer kraft i arbetet och ta tillvara och utveckla det som redan görs, säger chefläkare Göran Günther, sakkunnig i patientsäkerhetsfrågor vid landstinget.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-890 81 55
Göran Günther, chefläkare, Landstingets ledningskontor, tel 070-645 08 54