Följ Region Uppsala

Nya p-avgifter vid Akademiska sjukhuset föreslås

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2016 14:12 CET

Landstinget planerar att höja parkeringsavgifterna vid Akademiska sjukhuset.

– Vi anpassar avgiften till normalnivån i närområdet. Tidigare har vi legat för lågt och det nya parkeringshuset har dagtid varit mer eller mindre fullt hela tiden. Det är opraktiskt för patienter, besökare och personal, säger Robert Damberg (MP), ordförande för landstingets fastighets- och servicenämnd.

Den största förändringen gäller personalparkeringen i det nybyggda parkeringsgaraget. Fram till nu har personalen vid Akademiska sjukhuset betalat 420 kronor för ett så kallat 21-kort, ett klippkort som räcker en månad för den som tar bilen till jobbet varje dag. Nu höjs kortkostnaden till 950 kronor, det vill säga 45 kronor per parkeringstillfälle. Senaste gången avgifterna höjdes var 2011.

– Kostnadsnivån behöver justeras så att den ligger på samma nivå som övriga parkeringar i närområdet. Framför allt vill vi uppmuntra att man i första hand reser kollektivt till jobbet. Det ska vara billigare att köpa ett månadskort i kollektivtrafiken än att åka bil varje dag och ställa sig i ett garage, säger Robert Damberg.

Enligt förslaget ska parkeringsavgifterna för besökare också höjas till 40 kronor/timme i garage och 30 kronor/timme för utomhusparkering. Maxtaxan blir 225 kronor per dygn, men inneliggande patienter har möjlighet att köpa 1-dygnskort för 100 kronor eller veckokort för 400 kronor.

De nya avgifterna föreslås börja gälla den 1 maj 2016.

Landstingets fastighets- och servicenämnd fattar beslut om de nya avgifterna vid sitt sammanträde den 23 mars. Förslaget är ännu inte samverkat med facken.

Landstinget planerar också att se över avgifterna för personal och besökare vid landstingets övriga parkeringar.

Ytterligare information:

Robert Damberg (MP), ordf fastighets- och servicenämnden, tel 070-275 52 25
Jens Larsson, tf förvaltningsdirektör Landstingsservice, tel 070-611 01 79