Följ Region Uppsala

Ny vision lanseras i kommande regionplan

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 15:42 CEST

”Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft”. Så lyder visionen för Region Uppsala, som enligt planen ska bildas i januari 2017. Visionen finns med i Regionplan och budget 2017-2019, som behandlades i landstingsstyrelsen idag.
 

– Planen innehåller 18 strategiska mål, som kommer att ge en tydlig inriktning och bidra till en positiv utveckling i länet inom många områden, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Några av målen har funnits med i landstingets plan- och budgetdokument tidigare år. Andra är nya. Det gäller till exempel målet att regionen ska vara ledande inom e-hälsa och kunskapsstyrd vård. Det har också tillkommit mål som handlar om att bidra till utvecklingen av näringslivet och besöksnäringen. Dessa frågor har tidigare legat under regionförbundet och förs nu över till den nya regionen.

Tre utvecklingsområden genomsyrar planen:

  • En region för alla, som handlar om att främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna
  • En nyskapande region, som handlar om förnyelse och ansvar för hållbar utveckling
  • En växande region, som handlar om att utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet.

– Vi har gjort ett rejält omtag i planen. Den är kortare, tydligare och knyter an till den kommande regionala utvecklingsstrategin. Visionen om en hållbar utveckling i länet genomsyrar hela dokumentet, säger Börje Wennberg.

Nettokostnaden för regionens verksamhet 2017 budgeteras till 10,3 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, drygt 8,5 miljarder kronor. Anslaget till kollektivtrafiken är 1 miljard kronor, den regionövergripande verksamheten får kosta 600 miljoner kronor och kulturverksamheten 100 miljoner kronor.

Skatten föreslås bli oförändrad, 11,71 kr per 100 kr.

– Den här budgeten visar på ett ekonomiskt trendbrott där vi nu börjar få kontroll över ekonomin. Visserligen finns det hot mot landstingets ekonomi på längre sikt, men det finns inga skäl att höja skatten under resten av planperioden, säger Börje Wennberg.

Landstingsstyrelsen ställde sig bakom regionplanen och budgeten vid dagens sammanträde.

(M), (C), (KD), (L), (SD) och (V) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.

(V) lämnade olika yrkanden, bland annat att ett särskilt periodkort för zon 1 ska införas till ett pris av 550 kr. Detta avslogs.

(M), (L), (C) och (KD) yrkade på att 20 miljoner kronor ska föras över från sjukhusstyrelsen till vårdstyrelsen, att priset på enkelbiljetter i kollektivtrafiken ska vara oförändrat och månadskortet kosta 830 kronor samt att en ambulansstation ska byggas i Gränby. Detta avslogs.

Det slutliga beslutet fattas av landstingsfullmäktige den 20-21 juni.

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14
Staffan Isling, landstingsdirektör, tel 070-611 25 51

Läs om övriga beslut som fattades vid landstingsstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.
Uppsnabbat landstingsstyrelsen 31 maj