Följ Region Uppsala

​Ny utbildning ska ge bättre palliativ vård i hela länet

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 10:01 CET

I slutet av januari lanserar landstinget, regionförbundet och länets kommuner en ny e-kurs i allmän palliativ vård. Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med människor i livets slutskede och deras anhöriga. Totalt kommer 11 000 anställda inom kommun och landsting att kunna erbjudas utbildningen.

– Det är tryggt både för patienter och deras anhöriga att veta att de får vård och omsorg som bygger på aktuell kunskap inom området. Nu får vårdpersonal på alla nivåer i både kommuner och landsting en gemensam bas att bygga vidare på, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Kursen är webbaserad och består av filmer, fakta och övningar. Målet är att säkra jämlik och högkvalitativ palliativ vård i Uppsala län.

Fakta om palliativ vård
Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i vård vid livets slut. Det ges inom alla kommunala vårdformer, inom hemsjukvården och på sjukhus.

Specialiserad palliativ vård är landstingets ansvar och ges till patienter med komplexa symptom eller vars livssituation medför särskilda behov. Det ges av multiprofessionella team med särskild kunskap på specialiserade enheter eller i hemmiljö.

Kontaktpersoner:
Vivianne Macdisi (S) ordförande för sjukhusstyrelsen, tel 070-890 81 55
Marianne Reggie, samordnare, Palliativt centrum, tel 0767-24 89 65