Följ Region Uppsala

Ny undersökning visar: Killar ser ljusare på sin egen framtid

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2015 10:51 CEST

Det skiljer mycket mellan olika ungdomar i hur man ser på sin egen framtid. Mest positiva är killar, ungdomar som är födda i Sverige och de som kommer från hem med ekonomiskt relativt goda förhållanden. Det visar undersökningen Liv och hälsa ung, som presenteras idag.

Liv och hälsa ung genomförs vartannat år i ett samarbete mellan Regionförbundet Uppsala län, Landstinget i Uppsala län och länets kommuner. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet fick möjlighet att besvara en enkät med frågor om sina livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Resultaten från undersökningen som genomfördes i mars i år har nu sammanställts.

Ett av områdena som har undersökts är ungdomarnas framtidstro. De allra flesta har en positiv framtidstro för egen del. Men det skiljer mellan olika grupper. 85,5 procent av killarna ser ljust på framtiden för egen del, jämfört med 80,5 procent av tjejerna. 83 procent av ungdomar födda i Sverige ser ljust på framtiden, jämfört med 74,5 procent av de utlandsfödda. Socioekonomiska faktorer väger ännu tyngre; här skiljer det 18 procent mellan dem som kommer från ekonomiskt relativt goda förhållanden och svagare grupper.

– Det här är signaler som vi måste ta på allvar. Det är viktigt att politiken som rör barn och unga utgår från att man skapar förutsättningar för jämlikhet. Oavsett bakgrund, kön, eller var man bor, ska alla ges samma förutsättningar, säger Johan Edstav (MP), ordförande för Regionförbundet Uppsala län.

– Undersökningen Liv och hälsa ung blir ett viktigt underlag till den handlingsplan för bättre hälsa bland barn och unga i Uppsala län, som regionförbundet håller på att ta fram.

Övriga trender
Liv och hälsa ung 2015 visar också att allt fler ungdomar aldrig röker, snusar eller dricker alkohol. Trenden bekräftas av andra undersökningar.

Andelen ungdomar som uppger att de mår ganska eller mycket bra har minskat något. Nu uppger 77,8 procent att de ”mår bra”, jämfört med 81,6 procent i förra undersökningen.

I år finns i undersökningen för första gången ett batteri med frågor som mäter den psykiska ohälsan. Resultaten av dessa och övriga frågor ska nu analyseras och tillsammans med annan statistik och kunskap ligga till grund för prioriteringar, utvecklingsarbete och handlingsplaner, inom regionen, i landstinget och i länets kommuner.

Läs mer:
Resultat från Liv och hälsa ung 2015 (tabeller uppdelat på årskurs, kommun och kön)

Ytterligare information:
Henrik Andreasson, utredare, Landstinget i Uppsala län, tel 018-611 6112
Carin Östling, folkhälsostrateg, Regionförbundet Uppsala län, tel 018-18 21 64

Fakta om undersökningen Liv & hälsa ung 2015
Liv och hälsa ung genomförs i samarbete mellan Regionförbundet Uppsala län, Landstinget i Uppsala län och länets kommuner. Cirka 6 500 elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet har svarat på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Detta är sjätte gången som Liv och hälsa ung genomförs.