Följ Region Uppsala

Ny smågodstransportör ska ersätta rörpost

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2016 14:16 CEST

Rörpostsystemet vid Akademiska sjukhuset ska ersättas av ett nytt system, en så kallad smågodstransportör. Det beslutade landstingsfullmäktige idag. Investeringen beräknas kosta 158 miljoner kronor.

Det nuvarande rörpostsystemet är föråldrat och säkerheten kan inte längre garanteras. Därför används det för närvarande mest till post och inte så mycket till prover och medicinska produkter.

- Den främsta fördelen med ett nytt, modernt rörpostsystem är att man kan skicka många fler godstyper än med det befintliga. Dessutom blir det lättare att spåra försändelser vilket gör systemet säkrare, säger Hans Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör och ansvarig för Framtidens Akademiska sjukhus.

Den kommande smågodstransportören får större rör, 160 mm jämfört med dagens 103 mm. Därmed blir det möjligt att transportera fler typer av försändelser. I första hand används systemet för att transportera medicinska produkter, till exempel prover som ska analyseras i laboratorier. Men också andra godsslag kan skickas i transportören, som blod, plasma, läkemedel och färdigberedda lösningar från apoteket. Energiförbrukningen minskar också, till en sjättedel av dagens nivåer.

Anläggningen kommer att betjäna hela området på Akademiska och är planerat att byggas i etapper över flera års tid, med hänsyn till de omfattande byggnationer som planeras på sjukhusområdet. Under en period kommer sjukhuset att ha två system igång samtidigt.

Upphandlingen av smågodstransportören pågår och första etappen av det nya systemet beräknas stå klart samtidigt som hus 100 tas i drift.

Ytterligare information:
Hans Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör och ansvarig för Framtidens Akademiska sjukhus (FAS), tel 070-336 66 02
John Tillman, bitr projektchef Landstingsservice, tel 0767-20 05 69

Fakta om Framtidens Akademiska sjukhus

Moderniseringen av rörpostsystemet ingår i ny- och ombyggnadssatsningen Framtidens Akademiska sjukhus (FAS). Satsningen innebär bland annat att en ny vård- och behandlingsbyggnad uppförs och att vårdavdelningar moderniseras för att erbjuda patienter enkelrum och underlätta nya arbetssätt. En annan viktig del är att öka digitaliseringen av sjukhuset, med till exempel terminaler där patienter registrerar sina mottagningsbesök och sändare/chip som gör det lätt att hitta medicinteknisk apparatur och veta exakt var personal och patienter befinner sig.