Följ Region Uppsala

Ny närvårdsavdelning i Uppsala öppnad

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2014 15:00 CEST

Idag invigdes Uppsalas första närvårdsavdelning.
– Den nya avdelningen kommer att ge ett bättre omhändertagande av framför allt sjuka äldre, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Närvårdsavdelningen tillhör den nya förvaltningen Hälsa och habilitering och ligger i nyrustade lokaler vid Kronparksgården på Ulleråkersområdet. Avdelningen ska ta emot patienter som behöver vårdas inneliggande under en begränsad tid, tre till åtta dagar, men som inte har ett sjukdomstillstånd som kräver avancerad diagnostik och behandling vid ett sjukhus.

– Det här är ett viktigt tillskott till vården, där vi ser till att fler patienter får vård på rätt nivå, samtidigt som det innebär en avlastning för Akademiska sjukhuset. Vi får en sammanhållen vård som ger ökad kvalitet och trygghet för patienter och anhöriga, säger Anna-Karin Klomp.

Till Närvårdsavdelningen kommer patienter med remiss från Mobila äldreakuten, Akademiska sjukhusets akutmottagning eller primärvården. Avdelningen öppnar med 13 vårdplatser, samtliga i enkelrum. Planering pågår för en eventuell utökning av antalet platser under hösten.

Ytterligare information:
Anna-Karin Klomp (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-611 60 82
Robert Kristiansson, chefsläkare Hälsa och habilitering, tel 018-611 62 30

 

Om Hälsa och habilitering
Hälsa och habilitering är från 1 januari 2014 en ny förvaltning som samlar habiliteringsverksamhet och stora delar av landstingets anslagsfinansierade primärvård. Här finns även verksamhet som bedriver folkhälsoarbete, forskning och utbildning samt hjälpmedels- och tolkverksamhet.