Följ Region Uppsala

​Ny miljöstation på Akademiska ska ge bättre avfallsåtervinning

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2015 11:51 CEST

Idag invigdes Akademiska sjukhusets nya miljöstation. Med den nya anläggningen hoppas man att en större andel av avfallet ska kunna återvinnas. Antalet transporter kommer också att kunna minskas genom att avfallet komprimeras.

– Vi är stolta över att Akademiska sjukhuset nu får en miljöstation som ligger i toppklass bland landets sjukhus. Det är en del i vår ambition att förbättra miljöarbetet i hela landstinget, säger Robert Damberg (MP), landstingsråd med ansvar för miljöfrågor.

Akademiska sjukhuset producerar cirka åtta ton avfall varje dag. Två tredjedelar av detta skickas till förbränning. Förhoppningen är nu att den andelen ska kunna minska. Landstinget har som mål i sitt miljöprogram att minst 35 procent av avfallet ska materialåtervinnas år 2018.

– Akademiska sjukhuset är en stor verksamhet och producerar därför mycket avfall. Genom att ta hand om avfallet på rätt sätt kan vi göra stor skillnad och minska miljöpåverkan, säger landstingets miljöchef Marta Fallgren.

En nyhet är att den nya anläggningen har ett så kallat demonteringsrum, där sammansatta föremål, som till exempel skrivbord, kan plockas isär och sorteras i olika material, så kallade fraktioner. Det återvunna materialet blir därigenom renare, håller högre kvalitet och tar mindre plats.

Förbättringar har också gjorts när det gäller arbetsmiljö och säkerhet, med färre lyft för personalen och förbättrad kemikaliehantering.

Miljöstationen är också förberedd för den sop- och tvättsugsanläggning som planeras för Akademiska sjukhuset. När den är på plats kommer brännbart avfall att transporteras i rör med hjälp av tryckluft, vilket kommer att minska mängden lyft och transporter ytterligare.

Ytterligare information:

Landstingsråd Robert Damberg (MP), tel 070-275 52 25
Marta Fallgren, miljöchef, tel 070-611 36 94