Följ Region Uppsala

Närvårdsavdelning i Uppsala ska utökas

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2014 14:37 CET

Närvårdsavdelningen i Uppsala som startades under hösten kommer att byggas ut nästa år. Idag har avdelningen 13 platser, men under 2015 ska antalet platser successivt öka till 28.
– Närvårdsavdelningen är en viktig pusselbit för att förbättra omhändertagandet av sjuka äldre, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Närvårdsavdelningen ligger i Kronparksgården på Ulleråkersområdet. Avdelningen tar emot patienter som behöver vårdas inneliggande under en begränsad tid, men som inte har ett sjukdomstillstånd som kräver avancerad diagnostik och behandling vid ett sjukhus.

– Tack vare närvårdsavdelningen kan fler patienter få vård på rätt nivå, samtidigt som Akademiska sjukhuset kan avlastas. Vi får en sammanhållen vård som ger ökad kvalitet och trygghet för patienter och anhöriga, säger Anna-Karin Klomp.

På måndagen fastställde hälso- och sjukvårdsstyrelsen vårdavtal för 2015-2017 för Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering. Vårdavtalen är den beställning som den politiska organisationen gör till vårdförvaltningarna och styr vilken vård som ska utföras kommande år. Utökningen av närvårdsavdelningen ingår i vårdavtalet med Hälsa och habilitering.

(S) och (V) lämnade ett särskilt yttrande när beslutet om vårdavtal togs och kommer att återkomma med förslag till ändringar i vårdavtalen efter årsskiftet, när den nya majoriteten tillträtt i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Ytterligare information:
Anna-Karin Klomp (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-611 60 82
Robert Kristiansson, chefsläkare Hälsa och habilitering, tel 018-611 62 30