Följ Region Uppsala

Mobilt hembesöksteam permanentas

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 16:38 CEST

Från den 1 januari 2014 kommer det att finnas ett mobilt hembesöksteam som kan göra akuta hembesök hos sjuka äldre i Uppsala kommun. Verksamheten har tidigare drivits på försök, men nu har Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun beslutat att den ska permanentas.

­­–Vi ser av den utvärdering som gjorts att hembesöksteamet har blivit en succé. Antalet sjukhusbesök hos den berörda gruppen har minskat. Patienterna får bättre livskvalitet när de får vård i hemmet och det ger en effektivare användning av vårdens resurser. De pengar som vi nu satsar får vi tillbaka flerfalt, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse.

Det mobila hembesöksteamet har drivits som ett samverkansprojekt mellan landstinget och kommunen sedan 2011. Teamet består av läkare och sjuksköterska, som kan ge råd och stöd till kommunens sjuksköterskor och vid behov gör akuta hembesök. Målet är att öka tillgängligheten av vård och behandling i hemmet för äldre som blir akut sjuka.

Uppsala kommuns äldrenämnd beslutade den 12 juni att göra verksamheten permanent, och idag fattade landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse samma beslut.

- Det mobila hembesöksteamet betyder oerhört mycket för sjuka äldre, säger Ebba Busch (KD), ordförande i kommunens äldrenämnd. När de snabbt behöver kontakt med läkare kan de få det i sitt eget hem och slippa lång väntan på akutmottagningen eller onödig sjukhusvistelse. Teamet ger också ökad trygghet för sjuksköterskorna i den kommunala hemvården och på vård- och omsorgsboenden. De kan via teamet få kontakt med läkare för konsultation, hembesök eller för direktinläggning på sjukhuset.

Den preliminära utvärdering som har gjorts visar att såväl de berörda patienterna som sjuksköterskorna är mycket nöjda. Genom ett bättre samarbete med boenden, ambulanssjukvården, sjukvårdsrådgivningen och läkare på akuten och på vårdcentraler har man kunnat minska behovet av inläggningar och besök till sjukvården. Enligt en beräkning uppgår besparingen till cirka 2,5 miljoner kronor per år i uteblivna kostnader för öppenvårdsbesök och 9,2 miljoner kronor för utebliven slutenvård.

Kostnaden för teamet beräknas till 3,5 miljoner kronor per år, varav landstinget betalar 2,1 miljoner kronor och Uppsala kommun 1,4 miljoner.

Organisatoriskt kommer hembesöksteamet att tillhöra förvaltningen Hälsa och habilitering inom landstinget.

Vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte yrkade (MP) på att verksamheten skulle vara länsövergripande samt tillhöra Primärvårdsförvaltningen.

Mer information:
Anna-Karin Klomp (KD), ordf landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse, tel 070-611 60 82
Ebba Busch (KD), ordförande äldrenämnden, tel 0767-98 34 30
Marianne Rutqvist, projektledare för Mobilt hembesöksteam, tel 070-611 15 25
Carina Kumlin, avdelningschef på kontoret för hälsa, vård och omsorg, Uppsala kommun, tel 070-824 87 50