Följ Region Uppsala

Mobila team för äldre kan utökas till hela länet

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2015 17:29 CEST

Landstinget kan komma att utöka verksamheten med mobila hembesöksteam till hela länet. Idag beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att frågan ska utredas.
– Mobila team är en mycket viktig fråga för landstinget för att klara de vårdbehov som finns och skapa en trygg och säker vård för de äldre. Vårt mål är att det ska finnas i hela länet och utökas till en större del av dygnet, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Sedan 2011 finns ett mobilt hembesöksteam för äldre i Uppsala kommun som drivs i ett samarbete mellan landstinget och kommunen. Teamet består av läkare och sjuksköterska, som ger råd och stöd till kommunens sjuksköterskor och vid behov gör akuta hembesök dagtid. Målet är att öka tillgängligheten av vård och behandling i hemmet för äldre som blir akut sjuka.

Inför att verksamheten permanentades 2014 gjordes en utvärdering. Den visade att både patienter och vårdpersonal är mycket nöjda och att den lett till att behovet av inläggningar och besök i vården minskade i målgruppen.

– Erfarenheterna från det team som finns i Uppsala visar att det här är ett bra sätt att förebygga onödiga sjukhusinläggningar och långa resor. Självklart borde det här finnas för äldre i hela länet, säger Vivianne Madcisi.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har nu gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda behov och kostnader för utökade mobila team för äldre i hela länet. Utredningen ska vara klar senast januari 2016.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-890 81 55

Information om mobila äldreakuten i Uppsala