Följ Region Uppsala

Missade att rotfylla – framtand förlorades

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2015 13:00 CEST

Folktandvården i Uppsala län har gjort en Lex Maria-anmälan med anledning av en försummad rotbehandling. Det ledde till att patienten förlorade en framtand.

En ung kvinna hade slagit ut en tand och kom till akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Kvinnan behandlades och remitterades för fortsatt behandling på Folktandvården.

Den kortfattade remissen lästes inte ordentligt och kvinnan behandlades därför inte efter sina behov. Den utslagna tanden skulle ha rotfyllts.

Kvinnan förlorade tanden och kommer att få ett implantat istället.

- Det kommer att bli fint och ha full funktion, men det är ju alltid bättre att ha kvar sina egna tänder. Den hade haft goda förutsättningar att räddas om vi behandlat korrekt, säger Folktandvårdens cheftandläkare Pia Gabre.

Befintliga rutiner är tillräckliga men den mänskliga faktorn att läsa fel i journalen och samverkan mellan två olika vårdenheter har spelat in i händelseförloppet. Därför tittar båda vårdenheterna, utifrån det inträffade, på hur de kan förbättra sina arbetssätt.

Fallet anmäls till Inspektionen för vård och omsorg.

Mer information:
Pia Gabre, chefstandläkare, Folktandvården, tel 018-611 6489